Trekker seg etter uenighet med PP

Publisert

Øverste leder for påtalemyndighetene i Spania, Eduardo Torres-Dulce, trekker seg med umiddelbar virkning. Den høyt ansette riksadvokaten oppgir «personlige årsaker» som grunn for oppsigelsen. Det regnes imidlertid som en kjent sak at den lenge pågående uenigheten med regjeringspartiet Partido Popular har vært avgjørende for beslutningen. Torres-Dulce har lenge vært under press fra regjeringen og har flere ganger sett seg nødt til å påpeke at landets påtalemyndighet er en uavhengig instans som ikke kan la seg diktere av politikere.

Torsdag 18. desember leverte Spanias riksadvokat Eduardo Torres-Dulce sin oppsigelse til det spanske justisdepartementet. Allerede kvelden i forveien ble statsminister Mariano Rajoy konfrontert med beslutningen i media og spørsmålet om landets riksadvokat trakk seg etter press fra regjeringen. En tydelig provosert statsminister mente det var typisk «å legge skylden på regjeringen» for slike ting og understreket at det handlet om personlige årsaker og «intet annet».

Formelt sett kan ikke landets regjering si opp riksadvokaten. Embete gjelder i utgangspunktet for en hel parlamentsperiode og skulle i teorien vart frem til neste valg.

Torres-Dulce har imidlertid valgt å trekke seg før tiden etter bare tre år i stillingen. I løpet av den tiden er han blitt utsatt for sterkt press fra regjeringspartiet Partido Popular, sist i forbindelse håndteringen av folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia 9. november i år.

Lederen for PP i Catalonia, Alicia Sánchez-Camacho, annonserte at den katalanske presidenten Artur Mas og hans medarbeidere ville bli stilt for retten for å ha handlet i strid med den spanske grunnloven da de tillot folkeavstemningen. Kort tid etter gikk Torres-Dulce ut og dementert uttalelsene. En nøktern riksadvokat opplyste til pressen av saken først skulle vurderes for å se om det faktisk var begått lovbrudd og deretter ville en eventuelt sak opprettes. Samtidig påpekte han at landets påtalemyndighet var en uavhengig instans som ikke lot seg diktere av politikere.

Riksadvokaten har også vært under press i påtalemyndighetenes arbeid med regjeringspartiets Partido Populars mange korrupsjonssaker og spesielt for kravet om fengsling av partiets tidligere kasserer Luis Bárcenas. Han skal også flere ganger ha bedt om økte resurser og flere statsadvokater til å håndtere alle korrupsjonssakene i landet, en forespørsel som angivelig ble overhørt av justisminister Alberto Ruiz-Gallardón. Forholdet til den nå avgåtte Ruiz-Gallardón skal ha vært anstrengt over lengre tid og ikke blitt bedre etter at Rafael Catalá tok over jobben, skriver avisen El País.

Eduardo Torres-Dulce vil etter oppsigelsen gå tilbake til sin gamle jobb som offentlig anklager hos den spanske forfatningsdomstolen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter