Trekker seg etter press fra partiet

Publisert

Ordføreren i Alicante, Sonia Castedo (PP), trekker seg som representant ved regionsparlamentet i Valencia. Den korrupsjonstiltalte lokalpolitikeren har lenge vært under press fra eget parti om å si fra seg plassen. Ledelsen i Partido Popular har gjort det klart at de ikke ønsker korrupsjonstiltalte parlamentsmedlemmer på partiets liste ved lokalvalget i 2015. Etter Castedos avgang er antallet redusert til fire, et tall som på et tidspunkt var tosifret. Castedo fortsetter imidlertid i vervet som ordfører.

Castedo som har vært ordfører for Partido Popular i Alicante siden 2008 står tiltalt for å ha lekket informasjon fra reguleringsplanen for utbygging i kommunen til entreprenøren Enrique Ortiz. Dette skal ha skjedd på et tidspunkt da planen ennå ikke var godkjent. Ordføreren skal også ha gjort endringer for å tilpasse planen etter utbyggerens ønsker. Til gjengjeld skal hun ha tatt imot bestikkelser i form av penger, gaver og feriereiser. Medtiltalt i saken er hennes forgjenger og politiske mentor Luis Díaz Alperi som trakk seg fra regionsparlamentet i april.

Også Milagrosa Martínez har trukket seg. Martínez tviholdt lenge på plassen, men måtte gå i mars etter at ledelsen i partiet ba henne trekke seg. Den profilerte PP-politikeren som også er ordfører i Novelda er tiltalt for korrupsjon fra tiden da hun hadde ansvaret for turisme i Valencia (2004 til 2007) og skal ha vært med på å skaffe kontrakter til det korrupte nettverket Gürtel. Hennes etterfølger Angelica Such som står tiltalt i samme sak trakk seg i februar.

På et tidspunkt stod mer enn ti av Partido Populars representanter ved parlamentet i Valencia tiltalt for korrupsjon. Ledelsen i partiet har i løpet av en toårsperiode klart å få ned tallet til fire. De fire som gjenstår er Vicente Rambla, Ricardo Costa, Yolanda García og David Serra. Alle står tiltalt i Caso Gürtel, en sak som har vært under etterforskning siden 2009 og som handler om omfattende korrupsjon og ulovlig finansiering av Partido Popular.

Regionspresident og partileder for PP i Valencia, Alberto Fabra, annonserte nulltoleranse for korrupsjon da han tok over etter korrupsjonsmistenkte Francisco Camps i 2011. Partiet har etter det forsøkt å overtale alle som står tiltalt for korrupsjon i partiet til å si fra seg plassen som folkevalgt ved regionsparlamentet. Partiets «kampanje» mot korrupsjon anses som den direkte årsaken til at Castedo nå trekker seg. Hovedpersonen selv mener imidlertid noe annet.

Da Castedo trakk seg for noe dager siden lot hun lokalpressen formidle nyheten, uten først å informere ledelsen i partiet. Forholdet til partiledelsen skal ha vært anstrengt over lengre tid. Castedo hevder selv at hun ikke har gitt etter for press, men at hun trekker seg for å kunne konsentrere seg bedre om ordførerjobben i Alicante. Det er ventet at hun vil være tilbake i jobb som ordfører i juni etter å ha vært ute i svangerskapspermisjon de siste månedene. Partikollega Andrés Llorens som har vært hennes stedfortreder i ordførerjobben, står selv tiltalt i en pågående sak om korrupsjon og dokumentforfalskning. I løpet av inneværende parlamentsperiode har totalt 21 politikere i Valencia-parlamentet stått tiltalt for korrupsjon. 18 av disse er fra Partido Popular.

Foto: Sonia Castedo fra Partido Popular, Corts Valencianes 2014.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter