Trekker forslaget til ny abortlov

Publisert

Partido Popular trekker forslaget om ny abortlov. Statsminister Mariano Rajoy (PP) sier tirsdag 23. september at loven som skulle gjøre slutt på selvbestemt abort i Spania ikke har oppnådd den enigheten man har ønsket. Regjeringen vil derfor ikke fremme loven på nåværende tidspunkt og nøyer seg i følge statsministeren med å endre ett punkt i dagens lovtekst. Jenter på 16 og 17 år vil i fremtiden trenge samtykke fra sine foreldre for å ta abort. PPs opprinnelige forslag inneholdt en lovtekst som kun tillot abort i tilfeller av overgrep eller når kvinnens liv og helse står i fare.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter