Tre tiltales for drap etter Spanairulykken

En spansk dommer har tatt ut drapstiltale mot en vedlikeholdssjef og to mekanikere etter flyulykken som krevde 154 menneskeliv på Barajas i Madrid den 20. august i år. Samme dommer har dannet en spesialkommisjon som uavhengig skal etterforske hendelsesforløpet til det som ble den mest alvorlige flykatastrofen i Europa på mer enn 20 år. Kommisjonen skal bestå av to piloter, to flymekanikere og to leger.

En spansk dommer har tatt ut drapstiltale mot en vedlikeholdssjef og to mekanikere etter flyulykken som krevde 154 menneskeliv på Barajas i Madrid den 20. august i år. Samme dommer har dannet en spesialkommisjon som uavhengig skal etterforske hendelsesforløpet til det som ble den mest alvorlige flykatastrofen i Europa på mer enn 20 år. Kommisjonen skal bestå av to piloter, to flymekanikere og to leger.

Relaterte saker