Transport- og elprisene stiger

En rekke priser har steget ved årsskiftet. Zapateroregjeringen har godkjent en ny tarifføkning på 2,64 % på elprisene, denne tariffen ble økt med 2 % så sent som i juli 2009, og vil bety ytterligere høyere priser for forbrukerne.
 
Transportsektoren har vært gjenstand for en solid prisøkning ved overgangen til 2010. Både buss og tog har blitt dyrere for forbrukerne. Det samme gjelder hurtigtoget – AVE – hvis priser har steget med opp til 4 %.

En rekke priser har steget ved årsskiftet. Zapateroregjeringen har godkjent en ny tarifføkning på 2,64 % på elprisene, denne tariffen ble økt med 2 % så sent som i juli 2009, og vil bety ytterligere høyere priser for forbrukerne.
 
Transportsektoren har vært gjenstand for en solid prisøkning ved overgangen til 2010. Både buss og tog har blitt dyrere for forbrukerne. Det samme gjelder hurtigtoget – AVE – hvis priser har steget med opp til 4 %.

Relaterte saker