Tørke på Costa Blanca

Publisert

Historisk lite regn i årets fire første måneder har ført til tørke på Costa Blanca. Målinger for hele Alicante-provinsen viser at det i gjennomsnitt har falt kun syv millimeter regn i denne perioden, det laveste tallet siden målingene startet. Mangelen på nedbør innebærer økt skogbrannfare og vil kunne føre til problemer for enkelte typer jordbruk. Behovet for vann i byene skal imidlertid være dekket av vannreservene.

Kun 7 millimeter regn fra januar til april å år har ført til tørke flere steder i Alicante-provinsen. Det nærmeste man kommer liknede forhold var angivelig i 1893 da det skal ha falt 13 millimeter. I følge avisen El País og Laboratorium for klimatologi ved Universitetet i Alicante kan den beskjedne nedbørsmengden forklares med at man i vinter har vært vitne til atlantiske stormer som har etterlatt seg mye regn langs vestkysten av Spania og i innlandet, men der de regntunge skyene har blitt til tørre luftstrømmer før de har nådd Middelhavet. Perioder med mye vestavind skal ha forsterket fordampningen og tørken.

Effekten av dette er et uvanlig tørt klima for områdene langs Costa Blanca. Tørken gjelder også for innlandet i Alicante-provinsen og for resten av Comunidad Valenciana samt for Murcia og Almería lenger syd. Generelt i Spania har april måned gitt lite nedbør i år, en måned som tradisjonelt er kjent for å være regntung etter spansk målestokk.

For provinsen Alicante opplyses det at man fremdeles har vannreserver til å dekke behovet for vann i byene. Tørrjordbruk der det ikke drives ordinær vanning vil imidlertid være utsatt. I tillegg er den ellers så høye risikoen for skogbrann nå enda større enn normalt.

Se også:

Tyr til vannreservene grunnet tørke

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter