Tiltalen for skattejuks opprettholdes

Publisert

Domstolen i Palma på Mallorca bestemte fredag 7. november at tiltalen om skatteunndragelse mot prinsesse Cristina skal opprettholdes. Forholdet inngår i bedragerisaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín som er tiltalt for underslag av offentlige midler for flere millioner euro. Retten finner det hevet over tvil at prinsessen ikke bare kjente til mannens disposisjoner men også hadde utbytte av pengene som ble unndratt skatt. Prinsessen var i tillegg anklaget for hvitvasking av penger men dette tiltalepunktet frafalles.

Prinsesse Cristina, hertuginne av Palma de Mallorca, ble i januar i år tiltalt for skatteunndragelse og hvitvasking av penger i bedragerisaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín. Prinsessen skal gjennom firmaet Aizóon som de to eier sammen ha medvirket til unndragelse av skatt for flere hundre tusen euro i perioden 2007 og 2008. I tillegg ble hun tiltalt for å ha medvirket til hvitvasking av penger gjennom samme firma. Det siste tiltalepunktet er nå frafalt, mens anklagen om skatteunndragelse opprettholdes. Samtlige disposisjoner skal være gjort av ektemannen, men retten finner det hevet over tvil at prinsessen må ha kjent til forholdene og skal dessuten senere ha brukt av midlene til private innkjøp.

Fordi prinsessen ikke er anmeldt av offentlige myndigheter, men kun av den private anti-korrupsjonsorganisasjonen Manos Limpias, kan dommeren i saken etter gjeldende rettspraksis beslutte at den siste tiltalen mot henne også skal frafalles. Prinsessen går i så fall fri fra alle anklager, men avgjørelsen vil kunne ankes av Manos Limpias.

Dersom dommeren derimot velger å holde fast på tiltalen, vil avgjørelsen være endelig og kan ikke prøves på nytt. Det betyr i så fall at prinsessen for andre gang må innta tiltalebenken. Første gang var i februar i år.

Som den syvende i arverekken til den spanske tronen er hun angivelig den første kongelige i spansk historie som har måttet stille i retten og forsvare seg i en ordinær straffesak.

Les også:  Svarte «vet ikke» 182 ganger

Saken mot prinsessen og hennes mann har pågått siden slutten av 2011 og har vært svært ødelggende for kongefamiliens omdømme. Bedrageritiltalen mot de to regnes blant annet som en medvirkende årsak til kong Juan Carlos´ tidlige abdikasjon i juni i år.

 

Urdangarín-saken (Caso Nóos)

Prinsesse Cristinas tiltale for skatteunndragelse inngår i bedragerisaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín og hans tidligere kompanjong Diego Torres som sammen står tiltalt for å ha svindlet rundt seks millioner euro gjennom nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos. Midlene har i hovedsak kommet fra Partido Populars regionsadministrasjon på Balearene da korrupsjonsdømte Jaume Matas var regionspresident og fra Comunidad Valenciana under Francisco Camps. Til sammen 16 personer er tiltalt i saken.

Både prinsessen og ektemannen beskyldes for å ha brukt statusen som medlemmer av det spanske kongehuset til å skaffe offentlig støtte til «samfunnstjenelige» prosjekter i Nóos-organisasjonen, for deretter å overføre deler av pengene til seg selv via selskapet Aizóon. Urdangarín skal som kong Juan Carlos svigersønn angivelig på et tidspunkt ha hatt så mye «goodwill» hos PP-politikere at den offentlige millionstøtten ble gitt uten at han trengte å legge frem detaljerte budsjetter eller på andre måter legitimere beløpene. Prinsessen er tiltalt for skatteunndragelse i forbindelse med forvaltningen og bruken av midlene Urdangarín overførte til selskapet Aizóon.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter