Tilbyr svindel og rivningsforsikring

0
95
930608.jpg

Forsikringsselskapet Caser tilbyr nå sine kunder en helt ny form for forsikring, en såkalt eiendomsforsikring. Forsikringen, som gjelder for 20 år, dekker blant annet følgende; rivningsordre (hvis boligen i sin tid ble ulovlig oppført og myndighetene utsteder rivningsordre), svindel (hvis noen med falsk identitet selger din eiendom og denne blir registret i en uvitende tredjeparts navn) og Tvangskjøp (hvis myndighetene av diverse årsaker beslutter å tvangskjøpe eiendommen fra eieren).

Forsikringsselskapet Caser tilbyr nå sine kunder en helt ny form for forsikring, en såkalt eiendomsforsikring. Forsikringen, som gjelder for 20 år, dekker blant annet følgende; rivningsordre (hvis boligen i sin tid ble ulovlig oppført og myndighetene utsteder rivningsordre), svindel (hvis noen med falsk identitet selger din eiendom og denne blir registret i en uvitende tredjeparts navn) og Tvangskjøp (hvis myndighetene av diverse årsaker beslutter å tvangskjøpe eiendommen fra eieren).

En representant for Caser sier selskapet har og har hatt mange kunder som er bekymrede for sin eiendom. Det gjelder spesielt de som ikke er fastboende, men som leier ut hele eller deler av året. Ustanselig etterspørsel fra kundene har vært utgangspunktet for det nye forsikringstilbudet, som har en maksimumskompensasjon på 360.000 euro.