Til retten i Norge for pensjon

Publisert

De spanske sjøfolkene som nektes pensjon i Norge får prøve saken sin mot den norske stat. Det ble klart etter at Oslo Tingrett den 7. juli avsa kjennelse der stevningen fra tidligere i år ble godkjent. Det er organisasjonen Long Hope som representerer de rundt 12.000 sjøfolkene som jobbet på norske skip og betalte skatt i Norge fra 1948 til 1994.

Fra spansk side reageres det på holdningen fra norske politikere og det som oppfattes som et fullstendig fravær av solidaritet med de aldrende pensjonistene og etterlatte. Problemet har vært de norske lovreglene på området og mangelen på en egen avtale mellom norske og spanske myndigheter.

De spanske sjøfolkene betalte i alle år skatt i Norge, men ikke trygdeavgift. Dermed fikk de ikke opparbeidet seg pensjonspoeng og har etter norske regler ikke krav på pensjon. Fordi de jobbet og skattet i Norge fikk de heller ingen slike trygderettigheter i Spania.

I 30 år har sjøfolkene og etterlatte jobbet for å få til en avtale med norske myndigheter. Finansminister Siv Jensen (Frp) satte imidlertid sluttstrek for kravene i 2014 og avviste en gang for alle muligheten for en spansk-norsk avtale. Tidligere i år ble også klagen til Arbeids- og sosialdepartementet avvist.

Organisasjonen Long Hope som representerer sjøfolkene håper nå at kjennelsen i Oslo Tingrett der det åpnes for en stevning vil hjelpe dem i kampen mot den norske stat og i behandlingen av saken hos Europarådet i Strasbourg der kravet ble presentert 8. juli i år, dagen etter kjennelsen i tingretten.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter