Tar ut tiltale mot prinsessen

Publisert

Det spanske kongeparets yngste datter Infanta Cristina er tiltalt for skatteunndragelse og hvitvasking av penger. Forholdet inngår i straffesaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín som er tiltalt for underslag av flere millioner av euro. Prinsessen ble også tiltalt i april i fjor, men anket saken og fikk medhold. Prinsessens advokat har allerede varslet at den nye tiltalen også vil bli anket.

Helt siden etterforskningen av Iñaki Urdangarín startet i november 2011 har det vært tvil om prinsesse Cristinas rolle i saken. Først ble det tatt ut tiltale mot ektemannen og hans kompanjong Diego Torres. De to ble tiltalt for bedrageri og underslag av 5,8 millioner euro gjennom nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos. Senere ble også prinsessen trukket inn. Hun og ektemannen ble beskyldt for å ha brukt sin status som medlemmer av kongehuset til å skaffe offentlige støtte til prosjektene til Instituto Nóos, for deretter å overføre pengene til seg selv via firmaet Aizóon – et foretak hertugparet eier sammen.

I april 2013 fikk prinsessen status som medtiltalt til underslag. Domstolen på Palma på Mallorca bestemte imidlertid senere at tiltalen skulle frafalles. Samtidig ble det opplyst at spørsmålet om skatteunndragelse og hvitvasking av penger fremdeles ikke var avklart og skulle etterforskes videre. Det er denne etterforskningen som nå har ført til ny tiltale.

I følge dommeren i saken har prinsessen brukt av midlene som Urdangarín skal ha underslått. I oktober kom det blant annet frem at prinsessen hadde fått overført 150.000 euro til sin personlige konto, penger som kunne knyttes til bedragerispørsmålet. Videre skal hun, som eier av halvparten av firmaet Aizóon, «stilltiende» ha samarbeidet slik at ektemannen kunne gjøre sine disposisjoner. Prinsessens underskrift dukker angivelig opp på flere sentrale dokumenter.

Hertugparet har også fått deler av formuen beslaglagt, det vil si i alt 16 eiendommer som står registrert enten i Urdangaríns navn alene eller i begges navn. Den største av disse eiendommene en villa på tusen kvadratmeter som paret tidligere hadde som bolig i Barcelona. I tillegg er det tatt beslag i flere leiligheter som de to har blant annet på Mallorca. Beslagene er gjort som sikkerhet for et foreløpig erstatningskrav på rundt millioner euro som hertugen og hans kompanjong står solidarisk ansvarlige for.

Prinsesse Cristina er i forbindelse med den nye tiltalen kalt inn til avhør den 8. mars. Det skal være første gang i spansk historie at et ektefødt barn av kongen trekkes for retten for en kriminell handling. Mye tyder imidlertid på at det heller ikke denne gangen kommer til å bli noen rettssak for hennes del. Prinsessens advokat, Miquel Roca i Junyent, har allerede annonsert at tiltalen skal ankes. Etter offentliggjøringen tirsdag 7. januar sa advokaten at han var «fullt og helt overbevist» om at prinsessen er uskyldig.

Motstanden mot at prinsessen skal på tiltalebenken er også sterk på motsatt side av “salen”. Både den spanske riksadvokaten, Eduardo Torres-Dulce, og lederen for antikorrupsjonsenheten på Mallorca, statsadvokat Pedro Horrach, har signalisert at de er imot tiltalen. I november antydet også den spanske avisen El Mundo at en historisk rettssak med prinsessen på tiltalebenken var lite sannsynlig. Avisen viste til situasjonen da Aizóon ble anmeldt av likningsmyndighetene for skatteunndragelse for årene 2007 og 2008. Tiltalen gjaldt da kun for ektemannen og ikke for den spanske prinsessen, selv om begge er ansvarlige for selskapet og hun eier halvparten.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter