Tar søppelsaken til EU

Publisert

Avfallshåndtering har lenge vært et problem i Vega Baja syd på Costa Blanca. Det finnes i dag ikke nok deponier til alt søppelet som produseres og mye av avfallshåndteringen som er blitt gjort har skjedd uten kontroll. Korrupsjon, miljøproblemer og manglende politisk vilje til å rydde opp gjør at miljøorganisasjoner og andre engasjerte nå tar saken til Brussel.

Søppelproblemet i Vega Baja er planlagt løst gjennom byggingen av et kjempeanlegg for avfallshåndtering i fjellene i Albatera kommune. Utbyggingen har imidlertid møtt motstand fra miljøorganisasjoner og representanter for lokalbefolkningen som mener deponiet truer den sårbare naturen i området. Å grave et stort hull i bakken for søppel uten noen form for resirkulering hører fortiden til mener miljøorganisasjonene. Det fryktes at motivet bak prosjektet er forretninger og ikke det som er best for miljøet.

Ett av firmaene som har fått i oppdrag å bygge anlegget i Albatera tilhører forretningsmannen Enrique Ortiz. Den kontroversielle entreprenøren står allerede tiltalt for å ha tilegnet seg renovasjonskontrakter i Alicante gjennom å bestikke politikere fra Partido Popular (den såkalte Caso Brugal).

Også Ángel Fenoll, eieren av firmaet Proambiente som samarbeider med Ortiz, står tiltalt i Brugal-saken. Fenoll er i tillegg under etterforskning for korrupsjon og miljøkriminalitet i Orihuela kommune. I mer enn tjue år drev firmaet hans et avfallsdeponi i kommunen, angivelig uten noen form for kontroll. Anlegget som lå i La Murada på grensen til Murcia ble stengt i fjor. Senere er det gjort funn av giftige og kreftfremkallende stoffer i naturområder i nærheten av deponiet.

I dag pågår kampen om å få de ansvarlige til å rydde opp og rense grunnen i La Murada. Selskapet Porambiente skal ha hele ni forskjellige saker gående mot seg og eieren Fenoll er under etterforskning for å ha bestukket tidligere ordfører i Orihuela, Mónica Lorente (PP). Likevel opererer firmaet fremdeles i området, uten at myndighetene hverken i Murcia der firmaet er basert eller i Valencia-regionen ser ut til å bry seg med det som skjer.

Generelt opplever mange at det er mangel på vilje hos provinspolitikere og regionspolitikere til å få på plass en ordentlig plan for hvordan Vega Baja og Valencia i årene fremover skal håndtere søppel på en forsvarlig måte. Den regionale planen for avfallshåndtering (Plan Integral de Residuos) er i følge miljøorganisasjonene ikke i tråd med miljøforskriftene i EU. Man har forsøkt å få politikerne i tale og har foreslått å gå sammen om å utarbeide en nye plan, et forslag som til nå er blitt avist.

Den 5. desember reiser derfor representanter for miljøorganisasjonen, lokalpolitikere og folk fra de berørte kommunene til Brussel for å ta opp saken med medlemmer av Europaparlamentet. Med press fra EU håper man på å få endret Plan Integral de Residuos og unngå utbygging i Albatera.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter