Taper millioner på dårlig sykehusdrift

0
157

I følge en rapport fra spansk riksrevisjon (Tribunal de Cuentas) taper sykehusene i Spania millioner av euro på grunn av svak nasjonal og regional styring. Rapporten er basert på tall fra 2009 og viser at en rekke feil gjøres innen byråkrati og administrasjon.

Én av årsakene til de store tapene skal være kostnader forbundet med behandling av utenlandske pasienter. Mange av de utlendingene som får hjelp ved spanske sykehus har det samme tilbudet til helsetjenester i hjemlandet. I disse tilfellene må sykehusene oversende regningen og få refundert utleggene der pasienten kommer fra.

I følge en rapport fra spansk riksrevisjon (Tribunal de Cuentas) taper sykehusene i Spania millioner av euro på grunn av svak nasjonal og regional styring. Rapporten er basert på tall fra 2009 og viser at en rekke feil gjøres innen byråkrati og administrasjon.

Én av årsakene til de store tapene skal være kostnader forbundet med behandling av utenlandske pasienter. Mange av de utlendingene som får hjelp ved spanske sykehus har det samme tilbudet til helsetjenester i hjemlandet. I disse tilfellene må sykehusene oversende regningen og få refundert utleggene der pasienten kommer fra.

Konklusjonen er at rutinene på dette området er for dårlige. Ett av de største pengeslukene skal være utgifter til medisinering av utenlandske pasienter. Bare der taper i følge rapporten sykehusene mer enn 4,5 million euro i året.

Av Ole C. Glad