12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Taper milliarder på ungdomsledighet

Spania tapte i 2011 rundt 15,7 milliarder euro på ungdom som verken jobber eller studerer. Det viser en nylig offentliggjort rapport fra EU-organisasjonen Eurofound. Beløpet tilsvarer 1,47 % av Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP).

Kostnadsberegningene er basert på offentlige utgifter til arbeidsledighetstrygd og andre sosiale stønader, samt inntektene som kunne ha kommet staten til gode i form av skatter og avgifter dersom ungdommen hadde vært i arbeid.

Hele 21,1 % av den spanske befolkningen mellom 15-29 år befinner seg i følge rapporten i denne situasjonen, et problem som de siste årene har blitt stadig større.

Spania tapte i 2011 rundt 15,7 milliarder euro på ungdom som verken jobber eller studerer. Det viser en nylig offentliggjort rapport fra EU-organisasjonen Eurofound. Beløpet tilsvarer 1,47 % av Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP).

Kostnadsberegningene er basert på offentlige utgifter til arbeidsledighetstrygd og andre sosiale stønader, samt inntektene som kunne ha kommet staten til gode i form av skatter og avgifter dersom ungdommen hadde vært i arbeid.

Hele 21,1 % av den spanske befolkningen mellom 15-29 år befinner seg i følge rapporten i denne situasjonen, et problem som de siste årene har blitt stadig større.

Tallene vekker bekymring hos mange spanjoler, men problemet gjelder ikke bare for Spania. I følge rapporten er det til sammen 14 millioner ungdommer i EU som befinner seg i denne situasjonen – en kostnad som for 2011 ble beregnet til 153 milliarder euro, eller 1,21 % av den samlede produksjonen av varer og tjenester i unionen.

De landene som taper mest på ungdomsledigheten når man kun ser på antall euro er Italia, Storbritannia og Frankrike, henholdsvis 32,6 (2,06 % av BNP), 18,4 (1,05 %) og 22,2 milliarder (1,11%). Ser man derimot på tapene i forhold til bruttonasjonalprodukt er det Bulgaria (3,31 %), Irland (2,77 %) og Latvia (2,67 %) som kommer dårligst ut.

Mer enn et økonomisk problem
Men situasjonen med ungdom som verken har jobb eller studier å gå til er mer enn et økonomisk problem. Ungdomsledigheten i EU har gått fra 15,7 % i 2007 til 21,4 % i 2011 og har, med unntak av Tyskland og Østerrike, økt i samtlige 27 medlemsland. Spania lå øverst på denne listen i 2011 med en ungdomsledighet på rekordhøye 46,4 %.

For ungdom med lite eller ingen skolering er sannsynligheten for å bli gående ledig tre ganger større enn for de som tar utdanning. Eurofound advarer i sin rapport om faren for at yngre generasjoner helt blir stående utenfor arbeidsmarkedet, med mangel på engasjement og lite kunnskap og interesse for hva som skjer i samfunnet.

I utredningen blir det uttrykt bekymring for at en slik politisk avmaktsfølelse kan lede til ekstreme holdninger blant de unge, slik man har opplevd i Europa i nyere historie. Det er derfor et uttalt mål  at man fører en politikk som gjør at ungdommen lettere kan få seg utdanning og komme i arbeid.

På dette området er Spania ingen foregangsfigur. Innsparinger i privat og offentlig sektor har gjort at ungdom mer enn noen annen gruppe har blitt stående utenfor arbeidsmarkedet. Samtidig finnes det ikke noe godt system for lån og finansiering for ungdom som ønsker å ta utdanning.

Tidligere i måneden skrev avisen El Mundo om «El 'lujo' de estudiar en la universidad» (luksusen ved å studere). Studiene ved de forskjellige lærestedene i Spania har bare blitt dyrere de siste årene. Universiteter og skoler har gjennomgått en rekke innsparingstiltak og i april gikk regjeringen Rajoy inn for å kutte offentlige utgifter til utdanning med nye 3 milliarder euro.

Anbefalingen fra Eurofound går i motsatt retning. De understreker behovet for å satse på utdanning og på tiltak som gjør det lettere for ungdom å få seg jobb. I følge rapporten handler det ikke bare om situasjonen til 14 millioner ungdommer i EU, men om hele Europas fremtid.

Av Ole C. Glad   
 

Relaterte saker

- Advertisement -