Taper milliarder på ulovlig tobakksalg

Publisert

I følge en nye studie taper den spanske stat 1.038 millioner euro i skatter og avgifter i året på ulovlig tobakksalg. Det vil si, dette er summen de kunne ha tjent dersom tobakken i stedet hadde blitt solgt på lovlig måte. I følge undersøkelsen som er gjort for den spanske tenketanken Think-Com har 3,3 prosent av de spurte kjøpt smuglerrøyk minst en gang i løpet av inneværende år. De fleste oppgir den høye prisen på tobakk som årsak til at de bryter loven.

 

Mye av smuglertobakken som selges i Spania kommer fra Kanariøyene, Gibraltar og Andorra. Tobakksalget på disse stedene er til dels orientert mot den illegale industrien. I følge tall fra spanske myndigheter importerte Gibraltar rundt 140 millioner sigarettpakker i 2012, mens innbyggertallet bare er på rundt tretti tusen. I følge tall fra spansk tollvesen ble det samme år konfiskert 723.000 røykpakker på grensen. Det tilsvarende tallet for Andorra var på 500.000. I følge spansk politi kommer også store deler av den illegale tobakken fra gamle sovjetstater som Ukraina og Hviterussland samt fra landene rundt Persiabukten. Alt i alt ble det beslaglagt ca. fem millioner smuglerpakker i Spania i 2012.

 

Offisielle utsalgssteder, «estancos» og tobakksbutikker, melder om fall i omsetningen. Skal man tro bransjen utgjør det illegale markedet i dag rundt 12 prosent av salget. For fem år siden skal denne andelen ha vært på bare 5 prosent.

 

Nedgangstider har bidratt til lavere salg og tilsvarende økning i illegalt salg mener bransjefolk. Ordinær pris på en pakke røyk i Spania i dag er på rundt 4,5 euro, mens smuglerrøyken selges for så lite som én euro. Disse faktorene, sammen med røykeloven, regnes som årsaken til nedgangen i tobakksalget. I tillegg kommer prisøkningen på tobakk. Moms og avgifter utgjør omtrent 80 prosent av prisen på en røykpakke, noe som betyr rundt 10 milliarder euro i årlige inntekter for den spanske stat.

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter