Sverige i tvil om innlemmelse av katalansk, galisisk og baskisk som EU-språk

Publisert

Separatister og nasjonalister i Baskerland og Katalonia presser på for at deres regionale språk skal bli offisielle EU-språk.

Den svenske regjeringen er motvillig, med henvisning til at det finnes en rekke minoritetsspråk i Europa som ikke er offisielle EU-språk.

Den svenske regjeringen er motvillig til å gjøre katalansk, baskisk og galisisk til offisielle EU-språk, men har ennå ikke tatt endelig stilling. Flere språk krever flere tolker, noe som igjen påvirker budsjettet.

Den svenske EU-ministeren Jessika Roswall understreker at Sverige ennå ikke har tatt stilling til om man skal endre eller oppdatere forordningen som fastsetter EUs offisielle språk. Ifølge det spanske nyhetsbyrået Europa Press sier hun at de juridiske og økonomiske konsekvensene av en slik beslutning skal utredes.

Den spanske interimsregjeringen og Sánchez-administrasjonen har bedt om at spørsmålet om å inkludere katalansk, baskisk og galisisk blant EUs offisielle språk tas opp. Alt for å oppfylle visse krav i forbindelse med en fremtidig regjeringsdannelse.

Dagens offisielle språk i Europa går tilbake til 1958, da 24 offisielle språk ble vedtatt.

Enhver endring krever at alle de 27 EU-landene stemmer for. Hvis bare ett land stemmer nei, vil forslaget ikke bli vedtatt.

Spania har formannskapet i EU i andre halvdel av 2023, og saken vil bli diskutert på EUs neste ministermøte tirsdag 19. september.

Europa Press refererer til flere diplomatiske kilder som er skeptiske til forslaget. Årsaken er økte kostnader som følge av at det trengs flere tolker, og at det kan føre til at andre minoritetsspråk stiller samme krav.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter