Svarte «vet ikke» 182 ganger

Publisert

Prinsesse Cristinas forklaring i Palma på Mallorca tidligere i måneden skaper overskrifter i spanske aviser. Prinsessen som står tiltalt for skatteunndragelse og hvitvasking av penger skal i følge avisen El País ha svart «vet ikke» 182 ganger, «husker ikke» 55 ganger og «det er ukjent for meg» 52 ganger. Spørsmålene handlet om de økonomiske disposisjonene som hun og ektemannen Iñaki Urdangarín har gjort i den såkalte Urdangarín-saken.

Prinsessens ektemannen og hans tidligere kompanjong Diego Torres er tiltalt for bedrageri og underslag av 5,8 millioner euro gjennom nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos. Både hertugen og hertuginnen av Palma de Mallorca er i den sammenheng beskyldt for å ha brukt sin status som kongelige til å skaffe offentlig støtte til prosjekter ved instituttet, for deretter å overføre deler av pengene til seg selv via firmaet Aizóon – et foretak de to eier sammen. Prinsessen er tiltalt for hvitvasking av penger og skatteunndragelse i forbindelse med forvaltningen og bruken av midlene fra dette selskapet.

I følge dommeren i saken har hun brukt av overskuddet i firmaet til personlige formål uten å skatte av pengene. At prinsessen den 8. februar i år måtte svare mye «vet ikke» og «husker ikke» styrker neppe saken hennes. Samtidig hører det med til historien at forhøret varte i seks og en halv time og bestod av intet mindre enn fire hundre spørsmål.

Under rettsmøtet skal prinsessen ha hevdet seg uvitende til alle tvilsomme disposisjoner, enten det handlet om driften av selskapet Aizóon, finansieringen eller spørsmålene om skatt. Hun skal også ha sagt at hun ikke kjente til at kredittkortene hun hadde brukt var knyttet opp mot firmaets kontoer. Skal man tro prinsessens versjon, stolte hun helt og holdent på ektemannen og overlot styringen av økonomien til ham.

Ektemannen Urdangarín har da også vært den store syndebukken i saken og ble anklaget for bedrageri allerede i slutten av 2011. Kong Juan Carlos fratok ham alle offisielle representasjonsoppgaver umiddelbart etter at anklagene ble kjent og sa i sin jule- og nyttårstale at likhet for loven gjaldt for alle, en kommentar som ble oppfattet som myntet på svigersønnen.

Allerede i mai 2012 var Urdangarín klar til å si seg skyldig i saken og tilbakebetale 3,7 millioner euro mot at han skulle slippe fengsel og kona holdes utenfor saken. Tilbudet ble imidlertid avvist av domstolen. Tidligere i år ønsket han igjen å forhandle. Denne gangen var summen på tilbakebetalingen hevet til seks millioner euro.

I motsetning til ektemannen har prinsessens rolle i dramaet hele tiden vært forbundet med tvil. Først ble hun fritatt for bedragerianklager og nærmest erklært uskyldig. Så kom nytt bevismateriale for dagen i form at e-postkorrespondanser som endret på dette. Der fremgikk det at hun hadde mottatt beskjeder og blitt stilt spørsmål om forhold som kunne knyttes til bedragerispørsmålet. I april i fjor fikk hun status som medtiltalt til underslag, men anklagen skulle vise seg å bli kortlevd. Prinsessens advokater anket avgjørelsen og tiltalen ble trukket tilbake. Samtidig opplyste dommeren at spørsmålet om skatteunndragelse og hvitvasking av penger fremdeles ikke var avklart og skulle etterforskes videre. I begynnelsen av januar i år ble det tatt ut ny tiltale på dette punktet. Denne gangen var tiltalen utelukkende knyttet til disposisjonene i firmaet Aizóon og prinsessens personlige økonomi. Kongeparets yngste datter valgte ikke å anke beslutningen, angivelig i et forsøk på å renvaske seg og bli ferdig med saken.

Prinsesse Cristina av Spania er den syvende i arverekken til den spanske tronen. Hun skal være den første kongelige i spansk historie som har måttet stille i retten og forsvare seg i en straffesak.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter