Studentene varsler nye demonstrasjoner

Publisert

Student-demonstrasjonen i Madrid i slutten av mars var ikke før avsluttet før det er bestemt at det vil komme flere demonstrasjoner mot regjeringens kutt i stipend og støtteordninger. Tid og sted for neste demonstrasjon kommer etter påske.

Student-demonstrasjonen i Madrid i slutten av mars var ikke før avsluttet før det er bestemt at det vil komme flere demonstrasjoner mot regjeringens kutt i stipend og støtteordninger. Tid og sted for neste demonstrasjon kommer etter påske.

 

Regjeringen kutter overalt og ingen går fri for sparekniven. Studentene er altså blant de som merker kuttøksa til politikerne. Som kjent har regjeringen besluttet å redusere andelen av brutto nasjonalprodukt som går til utdanning fra 4,9 til 3,9 prosent i løpet av en femårsperiode. De<t svir for de unge.

 

Som en følge av dette, så er studieavgiften økt med inntil 66 prosent før årets skoleår. Andre regelendringer gjør at 24. 000 færre studenter mottar stipend. Det er også innført kutt i støtte tilo utvekslingsstudier. Nye minstekrav til karaktersnitt rammer også mange, da de har for lave karakter til å motta stipend.

 

Det viser seg nå at en av tre spanske studenter gir opp underveis. De fleste på grunn av pengemangel. Tallet er faktisk nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i EU.

 

Regjeringen bruker to hovedargumenter for sin sparelinje: For det første må strammes inn i økonomien og deretter ønsker man en kvalitativ heving.  Spania har i dag ikke et eneste universitet blant topp 100 i de ulike utdanningsinstitusjonene i verden. Strengere krav til studentene vil endre på dette, mener regjeringen.

 

Det siste er det dyp uenighet om. Ikke bare blant studentene, men også blant professorer og forelesere. Disse mener at kvaliteten blir dårligere og at antall studenter som uteksamineres blir for få. I tillegg klager lærerne på at lønningene har stått stille siden 2011 og at det ofte blir for mange studenter på forelesningene.

 

I Madrid varte demonstrasjonene og streiken i 48 timer. Studentene okkuperte universitetene og det endte med tumulter med politiet. Misnøyen med regjeringen er stor, men kanskje neste markering blir av det noe mildere slaget.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter