Strykkarakter i ny miljørapport

Publisert

Spanias rike dyre- og planteliv er ikke godt nok bevart. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Rundt 30 prosent av artene som er spesielle for det europeiske kontinentet befinner seg i Spania. I følge rapporten trues disse av utbygging, industri og overbruk. Organisasjonen etterspør tiltak som vil sikre det biologiske mangfoldet.

Hele 40 prosent av alle europeiske arter på OECDs røde liste hører til i Spania. I tillegg er 45 prosent av landets økosystemer enten betydelige reduserte eller i fare for å ødelegges. I følge den organisasjonens nye tiårs-rapport Environmental Performance Reviews: Spain 2015 som ble presentert i Madrid mandag 2. mars må Spania gjøre mer for sikre en bærekraftig utvikling og redde det biologiske mangfoldet. Det foreslås blant annet at man øker avgiftene på diesel for å begrense luftforurensning og at staten slutter med subsidier som er «økonomisk ineffektive og skadelig for miljøet». Her nevnes spesielt gruvedriften og den nasjonale kullproduksjon som fremdeles foregår i enkelte regioner.

Under presentasjonen av rapporten der blant andre landets landbruksminister Isabel García Tejerina (PP) var tilstede ble det også påpekt at Spania har gjort fremskritt på visse områder. Miljørapporten gjøres hvert tiende år og siden forrige evaluering i 2004 er ser man en utvikling i riktig retning innen spesielt to områder. Spania får ros for å ha minsket luftforurensningen ved å redusere det nasjonale forbruket av kull og for å ha gjort mer for å bevare landets kystområder etter mange år med frie tøyler og lite kontroll. Oversikten fra 2014 viser at 8,4 prosent av den spanske kystlinjen i dag er regulert som vernet natur. Andelen er ikke langt unna målet OECD hadde satt på 10 prosent. Organisasjonen bemerker dette som positivt og oppfordrer til ytterligere innsats.

I følge avisen El Mundo var lederen for OECD, José Ángel Gurría, og den spanske utenriksministeren under konferansen i Madrid enige om at Spania generelt har gjort «viktige fremskritt». Samtidig skyldes de kritikkverdige punktene i rapporten at landets nåværende politiske ledelse de siste årene ikke har hatt en god nok miljøpolitikk, skriver avisen.

Foto: Iberisk gaupe, Lynx pardinus.

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter