Strengere røykelov

Publisert

Spania har hatt sin røykelov siden 2006. Den eksisterende loven som nå er under revidering får kritikk fra  WHO for å være for slapp og for å sette ett dårlig eksempel for andre land som utarbeider ny lovgiving om røyking.

Spania har hatt sin røykelov siden 2006. Den eksisterende loven som nå er under revidering får kritikk fra  WHO for å være for slapp og for å sette ett dårlig eksempel for andre land som utarbeider ny lovgiving om røyking.

Den spanske røykeloven forbyr røyking i offentlige bygg m.m. men den lar barer og restauranter som er under 100 m2 selv avgjøre om de godtar røyking inne i lokalene eller ikke. De som har større lokaler må ha adskilte områder for røykere og ikke-røykere og det skal være tilstrekkelig avsperret eller ventilert til at røyk ikke får spre seg fra røykesonen.

Det er grunnen til at besøkende på restauranter og barer i Spania fortsatt kan ta seg en røyk til kaffen eller etter middagen. Armando Peruga, talsmann for WHO (Verdens Helse Organisasjon) kritiserte nylig Spanias røykelov. Han mener Spania er et dårlig eksempel sammenlignet med andre land i Europa. WHO-talsmannen påpeker også at flere land som Tyrkia, Kroatia, Uruguay og Peru har adoptert denne vage røykeloven fra Spania.

Uttalelsen skjedde på en konferanse i Barcelona i starten av oktober. Spanias regjering forbereder en nye og strengere røykelov. Den nye røykeloven er planlagt å være klar tidlig i 2011. Da vil det trolig bli forbud mot røyking i restauranter og barer på lik linje med hva man har hatt i Norge siden 2003.

Spørreundersøkelser viser at syv av ti spanjoler vil ha totalforbud mot tobakksrøyking på spanske serveringssteder.

Mer om røykeloven i Spania

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter