Strengere røykelov innført

Publisert

2. Januar trådte den nye strengere røykeloven inn i effekt i Spania. Loven som forbyr røyking i alle barer og restauranter er blant de strengeste i Spania og etablerer Spania som ledende i kampen mot skadene forårsaket av røyking. 160 spanjoler dør daglig av sykdom og skade forårsaket av røyking, seks av dem av passiv røyking.

Det er også forbudt å røyke i TV programmer, nære sykehus, skoler og lekeplasser. Loven er en innstramming i forhold til loven som ble innført i 2006.

2. Januar trådte den nye strengere røykeloven inn i effekt i Spania. Loven som forbyr røyking i alle barer og restauranter er blant de strengeste i Spania og etablerer Spania som ledende i kampen mot skadene forårsaket av røyking. 160 spanjoler dør daglig av sykdom og skade forårsaket av røyking, seks av dem av passiv røyking.

Det er også forbudt å røyke i TV programmer, nære sykehus, skoler og lekeplasser. Loven er en innstramming i forhold til loven som ble innført i 2006.

Spania har en sterk kafe-kultur og enkelte representanter for bransjen har uttalt at de frykter loven til skade dem. Representanter i bransjen Spaniaposten har snakket med uttaler at for barer og diskoteker blir det neppe nevneverdige problemer, men at det eventuelt er restaurantene som vil kunne merke den nye strengere loven i en periode.

Loven fra 2006 forbød røyking på arbeidsplasser men lot eierne av bar og restauranter selv velge om deres lokale var ett røykefritt lokale eller om røyking skulle være tillatt. De fleste valgte å la deres bar eller restaurant bli ett ”røykelokale”. Kun de med ett areale over 100m2 måtte innføre egne røykefrie soner.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter