Strengere røykelov

Publisert

Kongressen vedtok tidligere i oktober en ny og strengere lov om salg, markedsføring og bruk av tobakk i Spania. Loven erstatter den som tredde i kraft i 2006. Det nye lovverket blir betydelig strengere enn det som er i bruk i dag og endringene trer i kraft 2. Januar 2011.

ALoven forbyr røyking i lukkede offentlige rom, det blir forbudt å røyke både inne og utenfor alle sykehus og barnehager. Eneste lukkede arealer hvor det vil tillates røyking er fengsler, psykiatriske institusjoner, sykehjem og institusjoner for funksjonshemmede.

Kongressen vedtok tidligere i oktober en ny og strengere lov om salg, markedsføring og bruk av tobakk i Spania. Loven erstatter den som tredde i kraft i 2006. Det nye lovverket blir betydelig strengere enn det som er i bruk i dag og endringene trer i kraft 2. Januar 2011.

ALoven forbyr røyking i lukkede offentlige rom, det blir forbudt å røyke både inne og utenfor alle sykehus og barnehager. Eneste lukkede arealer hvor det vil tillates røyking er fengsler, psykiatriske institusjoner, sykehjem og institusjoner for funksjonshemmede.

Med andre ord blir det komplett røykeforbud innendørs på restauranter og barer. Utendørs tillates røyking på steder man regner som i ”friluft” det vil si steder uten tak som ikke grenser til mer enn maks to vegger. Mange ”bakgårder” vil dermed ikke regnes som ”friluft” og dermed gjelder røykeforbudet også der.

Alle hoteller i Spania blir i utgangspunktet røykfrie, men opptil 30% av rommene kan dedikeres som faste røykerom. Det nye lovverket definerer også klarere hva man mener med ”åpne arealer” hvor røyking tillates, dette for å unngå etableringen av ”røykerom” på helt eller delvis skjermede terrasser.

Samtidig har myndighetene studert de forskjellige behandlinger for nikotinavhengighet som eksisterer i Spania med tanke på at flere behandlinger skal kunne dekkes av det spanske trygdesystemet, Seguridad Social. Det skal også brukes flere ressurser på utdanne og informere bedre i skolesystemet om skadevirkningen av tobakk og nikotin.

78,9 Euro pr pakke
Den samfunnskostnaden for røyking i Spania er beregnet til gjennomsnittlig 78,9 Euro pr pakke for menn og 54,7 Euro for kvinner. Statistikk viser også at røykere i gjennomsnitt har dårligere jobber og lavere lønninger enn ikke-røykere i Spania.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter