Strengere lover mot terror

Publisert

Spania vil endre landets straffelov for å slå hardere ned på terrorhandlinger. En lovendring har lenge vært på trappene, men fremskyndes etter angrepet på tidsskriftet Charlie Hebdo i Paris. Selv om lovendringen skal gjelde for alle typer terrorhandlinger legges det ikke skjul på at behovet for en offensiv mot islamske fundamentalister og fenomenet hellig krig ligger bak. Initiativet til en ny lov kommer som resultat av enighet mellom partilederne i regjeringspartiet Partido Popular og opposisjonspartiet PSOE. Loven skal behandles som en hastesak i Kongressen.

Regjeringspartiet Partido Popular har til nå arbeidet med et eget forslag til nye terrorbestemmelser uten å innlemme opposisjonspartiet PSOE i prosessen. I følge avisen El País skal PSOE ha ment at regjeringens sololøp brøt med 30 års tradisjon for samarbeid mot terror i Spania. PP har etter det endret kurs og invitert PSOE med på å utforme den nye lovendringen. En delegasjon fra begge partiene vil i samarbeid med de andre partiene i Kongressen komme frem til nye regler. Arbeidet er fremskyndet etter angrepet på det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo i Paris 7. januar og skal behandles som en hastesak i nasjonalforsamlingen.

I den nye lovendringen vil det bli fokusert på hvordan man best kan møte dagens terrortrusler. Mens de gamle reglene først og fremst var beregnet på terrorceller og militante grupperinger vil offensiven i større grad rettes mot individer som handler alene og med spesiell fokus på bruk av sosiale medier, web-sider og fora på Internett.

Strengere kontroll og sanksjoner knyttet til rekruttering til terroristgrupper og våpentrening i utlandet er blant de viktigste punktene. Her vil problemet med land der det foregår «eksport» av hellige krigere som blant annet i Jemen og Syria stå i fokus. Som ledd i dette vil overvåkning og registrering av brukere av tvilsomme nettsider være et virkemiddel. Samtidig påpekes det at hvilke regler man skal ha for slik kontroll kan bli et vanskelig spørsmål, med hensyn til personvernet og til for eksempel forskere som jobber med temaet og andre som ikke har voldelige intensjoner men bare er nysgjerrig på innholdet på slike sider.

Regler for passasjerregistrering ved internasjonale flyvninger er et annet punkt det jobbes med og som inngår i arbeidet med å spore opp og identifisere folk som lar seg rekruttere til kamptrening med terroristgrupper i utlandet. Reglene rundt et såkalt PNR-register (Passenger Name Record) har vært under utredning lenge, men trappes opp etter angrepet i Paris og etter påtrykk fra EU. Regjeringen jobber også med å få på plass nye tiltak mot terror som ikke krever lovendringer, skriver avisen El País.

Les også: Økt beredskap etter angrepet i Paris

Foto: Statsminister og partileder for Partido Popular, Mariano Rajoy (t.v.) sammen med lederen for opposisjonspartiet PSOE, Pedro Sánchez.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter