Strasbourg-dommen: Løslatelser skaper strid

Publisert

En voldtektsdømt mann i Catalonia slapp torsdag 24. oktober ut av fengsel som følge av Strasbourg-dommen. Også flere ETA-fanger som er dømt for drap er de siste dagene blitt løslatt. Statsminister Mariano Rajoy (PP) mener løslatelsene er feil og kaller avgjørelsen fra menneskerettighetsdomstolen «misforstått». Søndag 27. oktober demonstreres det mot dommen i Madrid.

Mannen som slapp ut av fengsel torsdag 24. oktober ble på midten av 1990-tallet dømt til over to hundre år i fengsel for sedelighetsforbrytelser, vold og ran. Den 76 år gamle mannen som har sonet i 18 år skulle egentlig ha sluppet ut i 2009, men domstolen i Barcelona tok i bruk den såkalte Parot-doktrinen for å unngå løslatelse.

Med hjemmel i doktrinen (en høyesterettsdom fra 2006) gjorde domstolen det mulig å la fradraget i straffen som mannen hadde opparbeidet under soning gjelde for alle årene ha ble idømt og ikke for de 30 årene man maksimalt kan sitte fengslet. Dermed ble han værende i fengsel.

Da advokaten til den straffedømte ble kjent med Strasbourg-dommen, som erklærer doktrinen i strid med menneskerettskonvensjonen, begjærte han løslatelse for klienten. Kort tid etter ble mannen løslatt.

Saken havnet raskt i media og brukes som et eksempel på en situasjon som fremhever en mulig svakhet i det spanske straffesystemet. Avisen El País viser til kilder innad i fengselet som antyder at mannen ikke er tilstrekkelig rehabilitert. Grunnet mannens alder og helsetilstand blir han imidlertid ikke lenger vurdert som farlig.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avsa mandag 21. oktober en dom som krevde umiddelbar løslatelse av ETA-fangen Inés del Río Prada, dømt til 3.828 år i fengsel for drapet på 24 mennesker. Etter vanlige regler om redusert soning skulle hun ha sluppet ut av fengsel i 2008. Ved å holde henne fengslet etter Parot-doktrinen, brøt i følge Strasbourg-dommen Spania menneskerettskonvensjonens artikkel 5.1 (Retten til frihet og sikkerhet) og artikkel 7 (Ingen straff uten lov). Etter 26 år i fengsel er hun nå løslatt som følge av dommen. Det samme gjelder ETA-fangen José Manuel Piriz som ble løslatt fredag 25. oktober etter å ha sonet i 29 år.

Resultatet av avgjørelsen i Strasbourg har skapt debatt i Spania. Landets øverste rettsinnstans, Tribunal Supremo, skal 12. november samles for å vurdere konsekvensene av dommen. I følge opplysninger fra støttegruppen for løslatelse av ETA-fanger (Etxerat) er Parot-doktrinen gjort gjeldene for 94 medlemmer av organisasjonen, hvorav mange fremdeles sitter fengslet.

Statsminister Mariano Rajoy (PP) har uttrykt støtte til organisasjonen for ofre etter terror, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), og har oppfordret domstolene til ikke uten videre å løslate flere fanger.

AVT er opprørt over den nye dommen. Lederen for organisasjonen var onsdag 23. oktober i samtaler med Mariano Rajoy. Statsministeren skal ha forsikret organisasjonen om at han har gjort det han kan for å unngå situasjonen som nå har oppstått og at han nå vil gjøre det han kan for å unngå at ETA-fanger slipper ut «en masse» fra spanske fengsler. Organisasjonen som representerer etterlatte etter terrorhandlinger, arrangerer søndag 27. oktober en demonstrasjon mot Strasbourg-dommen i Madrid. Partido Popular har annonsert at de vil delta i markeringen.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter