Strandbarer og restauranter reddes av kystlovreformen

Publisert

Strandbarer og restauranter (chiringuitos) på Costa Blanca reddes av PPs nye kystlovreform. Med hjemmel i den opprinnelige lovteksten i Ley de Costas av 1988 skulle alle servicesteder egentlig stenges og fjernes, flere av dem allerede i juni i år. De nye endringene innebærer at alle konsesjoner som ble gitt før loven trådte i kraft vil kunne forlenges. Dermed imøtegås kravet fra de berørte i bransjen som siden 2009 har bedt om å få lisensene fornyet.

Strandbarer og restauranter (chiringuitos) på Costa Blanca reddes av PPs nye kystlovreform. Med hjemmel i den opprinnelige lovteksten i Ley de Costas av 1988 skulle alle servicesteder egentlig stenges og fjernes, flere av dem allerede i juni i år. De nye endringene innebærer at alle konsesjoner som ble gitt før loven trådte i kraft vil kunne forlenges. Dermed imøtegås kravet fra de berørte i bransjen som siden 2009 har bedt om å få lisensene fornyet.

I en uttalelse fra det spanske miljødepartementet heter det at hensikten med den nye reformen er å samarbeide med innbyggerne, sikre forretningsvirksomhet og arbeidsplasser i en vanskelig økonomisk tid og samtidig bevare kystområdene.

Målet er å skape juridisk oversiktlige og trygge betingelser for de som driver innen hotell- og restaurantnæringen, uten å gå på akkord med vern av miljøet. Det er ventet at det nye forslaget vedtas torsdag 9. mai, med endelig virkning fra og med datoen for offentliggjøring i Boletín Oficial del Estado (BOE).

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter