Stort fravær i parlamentet

0
269
1225876265_0.jpg

En ny undersøkelse viser at fraværet blant de folkevalgte i parlamentet er urovekkende høyt. Det er særlig representanter fra PP som uteblir. Selv når det skal foretas viktige avstemminger glimrer de med sitt fravær.

En ny undersøkelse viser at fraværet blant de folkevalgte i parlamentet er urovekkende høyt. Det er særlig representanter fra PP som uteblir. Selv når det skal foretas viktige avstemminger glimrer de med sitt fravær.

I perioden fra parlamentet åpnet etter sommeren og frem til i dag, har i gjennomsnitt 15 representanter fra PP vært fraværende hver gang under de 47 avstemmingene som har vært foretatt.

Det betyr at stortingsgruppen til PP, som per i dag utgjør 154 representanter, har et gjennomsnittlig fravær på 10 %. Dette plasserer partiet som en suveren nummer 1 på verstinglisten. Regjeringspartiet PSOEs fravær ligger til sammen ligning på 2 %.

Ledelsen i PP er åpenbart klar over situasjonen, og partiets parlamentariske talskvinne, Soraya Sáenz de Santamaría, sier at en representant som avstår fra å møte i parlamentet, like gjerne kan finne noe annet å gjøre. Og hun lover at det skal foretas interne omstruktureringer for å få bukt på problemet.