Stor skogbrannfare på Costa Blanca

Publisert

Costa Blanca er igjen truet av stor skogbrannfare. Regnet som kom i første del av august skal ikke ha endret mye. I følge ekspertene vil hele Valencia-regionen være svært utsatt for brann helt frem til september. Tørken, i kombinasjon med lite luftfuktighet, høye temperaturer og vind skaper problemer. I tillegg har skogen i innlandet vokst betydelig det siste året, noe som gjør brannene kraftigere og vanskeligere å slukke.

Skogbrannfaren i Comunidad Valencian har knapt vært verre de siste ti årene. Flere tusen hektar skog og annen vegetasjon er så langt gått tapt i flammer. Bare 2007 og 2012 har en dårligere statistikk. I sistnevnte år ble et areal på nærmere 57.000 hektar brent, fordelt på 466 branner. Tre personer omkom under slukkingsarbeidene.

I år skiller brannene seg ut fra tidligere år. I følge ekspertuttalelser i avisen El País har de vært mer intense og vanskeligere å slukke. Årsaken skal være at skogen i Valencia-region har vokst de siste årene, er anslått til rundt 3.300 hektar i året.

Årsaken til at skogen vokser skal være samfunnsmessige endringer. Mange i Valencia har de siste årene forlatt landbruket til for del for andre næringer. Dermed vokser det til i arealer som tidligere var brukt til jordbruksformål.

I følge ekspertene gjør dette at skogbrannene blir verre å slukke. All vegetasjonen fungere som bensin for flammene. I tillegg blir gjør de utvidede skogområdene at brannfolk blir nødt til å prioritere annerledes. Brannene kommer oftere nære bebyggelse slik at man i større grad må konsentrere seg om å evakuere boliger enn å slukke branner. Tørke, lav luftfuktighet, høye temperaturer og vind fører til at faren for skogbrann øker.

Naturen slik den er i Valencia gjør regionen til en av de meste utsatte i Spania. Erfaring med branner gjør også at ekspertisen knyttet til slukningsarbeider er høy. Likevel er det lite man kan gjøre når flammene herjer som verst. Brannfolk forteller om skogbranner som nærmest er umulig å slukke. Når brannen sprer seg mer enn 200 meter i minuttet, er det ikke annet å gjøre enn å forsøke å styre dem unna bebyggelse, forteller én.

El País viser til studier basert på året da statistikken for Valencia-regionen startet i 1968 og frem 2015. Der avdekkes det et mønster for skogbranner. Normalt er det mellom én og tre store branner i året. Ingen store branner er sjelden. Innimellom forkommer det såkalte megabranner, som i 2012. Forskere frykter at antallet megabranner skal øke fremover, på grunn av klimaendringene.

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter