Stiller seg uforstående til avgift på bruk av solcellepanel

Publisert

Har du solcellepanel på taket må du i fremtiden betale avgift. Det samme gjelder de som utnytter vindkraft. Forslaget inngår i PP-regjeringens nye reform av den spanske energisektoren og kalles «peaje de respaldo» (støtteavgift). Forslaget begrunnes med at husstander som er selvforsynte med grønn energi og normalt ikke bruker det offentlige strømnettet, likevel bør betale for den sikkerheten som ligger i muligheten til å kunne koble seg på når behovet melder seg. Den spanske organisasjonen for solkraft UNEF stiller seg uforstående til forslaget og mener avgiften straffer folk som forsøker å være miljøvennlige.

Har du solcellepanel på taket må du i fremtiden betale avgift. Det samme gjelder de som utnytter vindkraft. Forslaget inngår i PP-regjeringens nye reform av den spanske energisektoren og kalles «peaje de respaldo» (støtteavgift). Forslaget begrunnes med at husstander som er selvforsynte med grønn energi og normalt ikke bruker det offentlige strømnettet, likevel bør betale for den sikkerheten som ligger i muligheten til å kunne koble seg på når behovet melder seg. Den spanske organisasjonen for solkraft UNEF stiller seg uforstående til forslaget og mener avgiften straffer folk som forsøker å være miljøvennlige.

I følge UNEF er det ingen land i verden som opererer med liknende avgifter. Organisasjonen mener regjeringen nå er i ferd med å stoppe et marked i vekst der det satses på utvikling av fornybar energi. Også utenlandske aviser skriver om den upopulære avgiften. I enkelte aviser betegnes forslaget som desperasjon fra den sittende regjeringen som har sluppet opp for steder der de kan øke skatter og avgifter og derfor forsøker å «avgiftsbelegge solen».

Helt siden privatiseringen av energisektoren startet i 1997 har spanske husstander opplevd økte avgifter og høyere priser på strøm, noe som har gjort at mange har ønsket å legge over til solkraft og på den måten bli mer eller mindre selvforsynte på strøm. Det er disse forbrukerne Partido Popular i realiteten nå straffer ved å pålegge dem en avgift som skal kompensere for de pengene staten taper på mindre bruk av det ordinære strømnettet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter