Staten må betale flyktninger 5.000€ hver etter ulovlig utviselse

Publisert

Den europeiske domstolen for menneskerettigheter har dømt Spania for å ha brutt rettighetene til to flyktninger. De to mennene hadde tatt seg inn i Spania uten visum ved å hoppe over et gjerde. 

Spansk politi så mennene og valgte å umiddelbart sende de to tilbake over grensen til Marokko. På denne måten brøt spanjolene menneskerettighetene ved å bryte egne rutiner og å ikke gi de to muligheten til å søke om asyl eller på annen måte få sin sak hørt. Domstolen dømte den spanske staten til å betale hver av de to mennene 5000 Euro i oppreisning.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter