Stadig flere universitetsstudenter

Publisert

Ifølge ferske tall fra nasjonalt institutt for statistikk (INE), får spanske universiteter stadig flere studenter. Totalt 218.150 personer søkte seg til universitetene under de to opptaksprøvene i 2008. I juni besto 89,5 % av 155.000 studenter de forberedende prøvene, og i september besto 68,6 % av de 42.804 som forsøkte. I løpet av fire år har antall studenter ved universitetene økt med 2,2 %.

Ifølge ferske tall fra nasjonalt institutt for statistikk (INE), får spanske universiteter stadig flere studenter. Totalt 218.150 personer søkte seg til universitetene under de to opptaksprøvene i 2008. I juni besto 89,5 % av 155.000 studenter de forberedende prøvene, og i september besto 68,6 % av de 42.804 som forsøkte. I løpet av fire år har antall studenter ved universitetene økt med 2,2 %.

Resultatene fra INE viser dessuten at det nå er flest kvinner som ønsker å studere ved spanske universiteter. 56,9 % av alle studenter som ble immatrikulert i år er kvinner. 83,4 % av de kvinnelige studentene besto forberedende prøver i 2008, mens 81 % av mannlige studenter besto.   

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter