15.2 C
Alicante
30.4 C
Málaga
22.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Stadig flere universitetsstudenter

Ifølge ferske tall fra nasjonalt institutt for statistikk (INE), får spanske universiteter stadig flere studenter. Totalt 218.150 personer søkte seg til universitetene under de to opptaksprøvene i 2008. I juni besto 89,5 % av 155.000 studenter de forberedende prøvene, og i september besto 68,6 % av de 42.804 som forsøkte. I løpet av fire år har antall studenter ved universitetene økt med 2,2 %.

Ifølge ferske tall fra nasjonalt institutt for statistikk (INE), får spanske universiteter stadig flere studenter. Totalt 218.150 personer søkte seg til universitetene under de to opptaksprøvene i 2008. I juni besto 89,5 % av 155.000 studenter de forberedende prøvene, og i september besto 68,6 % av de 42.804 som forsøkte. I løpet av fire år har antall studenter ved universitetene økt med 2,2 %.

Resultatene fra INE viser dessuten at det nå er flest kvinner som ønsker å studere ved spanske universiteter. 56,9 % av alle studenter som ble immatrikulert i år er kvinner. 83,4 % av de kvinnelige studentene besto forberedende prøver i 2008, mens 81 % av mannlige studenter besto.   

 

Relaterte saker

- Advertisement -