12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Sparebanken CAM må betale erstatning

En domstol i Alicante har pålagt Caja de ahorros del mediterráneo (CAM) å tilbakebetale 309.000 euro til et ektepar. Paret skal i 2006 ha fulgt bankens råd om å kjøpe verdipapirer i et investeringsprosjekt med høy risiko.

I dommen slåes det fast at banken ikke kan ha informert ekteparet godt nok om betingelsene for investeringen, men at informasjonen som ble gitt både var mangelfull og misvisende. Banken burde derfor ha forstått at ekteparet ikke var klar over hva de innlot seg på da de tegnet kontrakten.

En domstol i Alicante har pålagt Caja de ahorros del mediterráneo (CAM) å tilbakebetale 309.000 euro til et ektepar. Paret skal i 2006 ha fulgt bankens råd om å kjøpe verdipapirer i et investeringsprosjekt med høy risiko.

I dommen slåes det fast at banken ikke kan ha informert ekteparet godt nok om betingelsene for investeringen, men at informasjonen som ble gitt både var mangelfull og misvisende. Banken burde derfor ha forstått at ekteparet ikke var klar over hva de innlot seg på da de tegnet kontrakten.

Provinsdomstolen avviser dermed CAMs anke på dommen fra september 2011, der en lavere rettsinnstans i likhet med nå hadde kommet frem til at banken hadde brutt reglene for kontraktsinngåelse og at avtalen derfor ikke kunne gjøres gjeldende.

Av Ole C. Glad
 

Relaterte saker

- Advertisement -