Spår kraftig økning av Alzheimer

 

På en nylig avholdt kongress om spredning av Alzheimer, sa helseminister Bernat Soria at antall Alzheimertilfeller vil øke med 75 % de neste 25 årene. 600.000 personer er rammet av Alzheimer i Spania i dag.

 

På en nylig avholdt kongress om spredning av Alzheimer, sa helseminister Bernat Soria at antall Alzheimertilfeller vil øke med 75 % de neste 25 årene. 600.000 personer er rammet av Alzheimer i Spania i dag.

Sorias spådom er basert på nyere forskningsresultater fra neurologer og andre spesialister. Den spanske neurologen José Angel Obeso hevder for eksempel at 10 til 15 % av befolkningen i OSSE landene vil ha Alzheimer i 2030.

På verdensbasis blir en person rammet av Alzheimer eller annen form for demens hvert syvende sekund. 4,6 millioner nye Alzheimertilfeller registreres hvert år. Det betyr at over 100 millioner mennesker har Alzheimer i 2050.

 

Relaterte saker