Spanske gjestedøgn i Norge øker

Publisert

Norge har blitt et meget populært ferieland for spanjolene og antall spanske gjestedøgn øker for hvert eneste år. En av hovedgrunnene, er blant annet alle de mange direkterutene som nå finnes mellom Norge og Spania. Tallene så langt i 2011 viser også en positiv trend og håpet er at det skal bli en vekst på ca. tre prosent i år.

Norge har blitt et meget populært ferieland for spanjolene og antall spanske gjestedøgn øker for hvert eneste år. En av hovedgrunnene, er blant annet alle de mange direkterutene som nå finnes mellom Norge og Spania. Tallene så langt i 2011 viser også en positiv trend og håpet er at det skal bli en vekst på ca. tre prosent i år.

I august i år økte spanske overnattingsdøgn i Norge med tre prosent, så den hyggelige utviklingen fortsetter. Fra mange andre land i Sør-Europa er det nedgang. Italia kan skilte med en tilbakegang på hele 14 prosent, mens det var en prosent færre overnattingsdøgn fra Frankrike i august. Tyskland er fortsatt det største utenlandsmarkedet for Norge med en andel på 26 prosent.

I 2009 var det 476 000 spanske overnattingsdøgn i Norge, mens det ble registrert en økning på 11 prosent i fjor. Hvor stor økningen blir i år vil ingen si noe konkret om, men det ligger altså an til at det blir en økning i år også. Så langt er veksten på seks prosent, men den vil avta utover høsten.

Spanjolene er attraktive
– Den spanske turisten blir sett på som en svært attraktiv turist. De fleste som reiser til Norge har høy utdanning, høy eller øvre middels inntekt og bruker relativt sett mye penger under sine Norgesbesøk. I gjennomsnitt oppholder en spansk turist seg i Norge i ni døgn, opplyser Luca Bocci, Marketing Manager i Innovation Norway i Madrid til Spaniaposten.

Målsettingen for reiselivsbransjen de siste årene har vært å påvirke spanjolenes holdning til Norge som en naturbasert feriedestinasjon, samt øke kunnskapsnivået om landet og det mangfoldet av aktiviteter og oppleves som tilbys. Hovedfokuset for 2012 vil fortsatt være å øke trafikken.

Tre store kampanjer
– I 2011 har vi hatt tre store kampanjer som har ført til økt kjennskap om Norge og styrket Norge som feriedestinasjon, mener Bocci.

I likhet med andre nasjoner, så øker den nettbaserte ferietrafikken fra Spania. Likefullt henger spanjolene litt etter på dette området sammenlignet med mange andre, for hele 75 prosent av spanske overnatinger skjer gjennom turoperatører og reisebyråer. Av den grunn er bransjesamarbeidet viktig.

Yngre segment
Det blir likevel økt fokus på virtuelle mediekanaler også neste år. Innovation Norway i Spania vil blant annet videreutvikle bruken av Facebook. Det ble opprettet en Facebookside i 2009 og denne har nå ca. 20 000 medlemmer.

– Vi har mange brukere som er lojale og vi kan på denne måten aktivt kommunisere med et yngre segment samt at Facebook kan vær en velfungerende plattform for kampanjer, sier Luca Bocci.

De som følger med på spansk fjernsyn vil oppleve flere og enda mer omfattende kampanjer om Norges fortreffelighet som ferieland i 2012. Tv gir en massiv og god eksponering. Resultatene så langt har vært gode og spesielt flott uttelling har de redaksjonelle innslagene gitt. Programmet ”Espanoles por el mundo”, som viser spanjoler som har slått seg ned i andre land, har over fire millioner seere hver gang.  Flere spanjoler som har bosatt seg i Norge har vært representert.

Håper på tre prosent vekst
Etter planen skal Innovation Norway i Madrid gjennomføre to workshops – en i Barcelona og en i Madrid. Turoperatører, reisebyråer og næringslivet for øvrig vil være målgruppene. I tillegg vil det bli Norgesreklame på mange andre messer.
Partnere for å få enda flere spanjoler til å besøke Norge er Visit Oslo, Fjord Norway, Northern Norway og SAS.

– Når vi summerer opp 2011 er håpet at vi skal få en tre prosent økning i markedet. Klarer vi det, så er vi tilfreds med tanke på den ekstraordinære vanskelige økonomiske situasjonen mange spanjoler befinner seg i, sier Marketing Manager, Luca Bocci.

 

Av Jon Henriksen

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter