Spanske banker stod for mer enn 30.000 utkastelser i 2012

Publisert

Tall fra myndighetene viser at spanske banker stod for hele 30.034 husutkastelser i 2012. Det gir et gjennomsnitt på over 80 utkastelser per dag. Beregningene, som er basert på registreringer innhentet fra fra de forskjellige bankene, er den første ordentlige målingen man har og gjelder kun primærboliger. Hus nummer to, feriebolig, garasje, kontor etc. er ikke tatt med. Tar man med bolig nummer to stiger tallet til 38.778.

I Valencia-regionen alene var det samlede tallet utkastelser i fjor på 7018, det nest høyeste i landet. Kun Andalucia opplever en verre situasjonen med 7284 tilfeller. De fire regionene Andalucia, Valencia, Catalonia og Madrid hadde hele 65 % av alle utkastelsene.

Tall fra myndighetene viser at spanske banker stod for hele 30.034 husutkastelser i 2012. Det gir et gjennomsnitt på over 80 utkastelser per dag. Beregningene, som er basert på registreringer innhentet fra fra de forskjellige bankene, er den første ordentlige målingen man har og gjelder kun primærboliger. Hus nummer to, feriebolig, garasje, kontor etc. er ikke tatt med. Tar man med bolig nummer to stiger tallet til 38.778.

I Valencia-regionen alene var det samlede tallet utkastelser i fjor på 7018, det nest høyeste i landet. Kun Andalucia opplever en verre situasjonen med 7284 tilfeller. De fire regionene Andalucia, Valencia, Catalonia og Madrid hadde hele 65 % av alle utkastelsene.

I den nye oversikten, basert på tall fra myndighetenes eget register (Colegio de Registradores de España), oppgis ikke navnet på bankene. De fire nevnte regionene der problemet har vært størst, er imidlertid også stedet der tre av landets største kriserammede banker er basert, nærmere bestemt Caja Madrid, Bancaja og Catalunya Caixa.

63 % av husstandene som måtte gi opp hjemmet sitt i 2012 er spanske, resten utenlandske. Blant de utenlandske nasjonalitetene står ecuadorianere høyest på listen, etterfulgt av marokkanere, briter og colombianere.

I en dom den 14. mars i år slo EU-domstolen i Luxemburg fast at spansk lov som regulerer utkastelser og tvangssalg er i strid med EUs direktiver om forbrukervern. Statsminister Mariano Rajoy og PP har etter dette innrømmet at reglene er for gamle og bør endres. Når en ny lov eventuelt vil komme på plass er imidlertid usikkert. I mellomtiden vil EU-domstolens avgjørelse og nye rettsavgjørelser ved spanske domstoler være retningsgivende.   
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter