Spanske arbeidsinnvandrere sliter i Norge

Publisert

Mens hjelpeorganisasjon Caritas roper varsko om de sosiale forskjellene som utvikler seg i Spania, så melder Caritas i Norge at spanske arbeidsinnvandrere sliter tungt og har det meget vanskelig på det norske arbeidsmarkedet.

Mens hjelpeorganisasjon Caritas roper varsko om de sosiale forskjellene som utvikler seg i Spania, så melder Caritas i Norge at spanske arbeidsinnvandrere sliter tungt og har det meget vanskelig på det norske arbeidsmarkedet.

 Det siste året har det blitt 70 prosent flere spanske arbeidsløse i Oslo. Den negative trenden gjør seg også gjeldende ellers i Norge, men situasjonen er mest prekær i den norske hovedstaden siden klart flest spanjoler har søkt lykken her.

       Det har skjedd et skifte i det norske arbeidsmarkedet. Tidligere var det flest polakker som kom til oss, men nå er det spanjoler, sier leder av den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, Morten Stensberg til Aftenposten.


 Det er langt færre spanjoler i Norge enn det er polakker, men likevel er altså antallet spanjoler som trenger hjelp større. I følge Stensberg er akkurat det ikke overraskende.

       Spanjolene har ikke lært seg norsk i like stor grad som polakkene. Polakkene kom til Norge allerede i 2007 og har i så måte fått flere års forsprang, sier han. Det å kunne språket ansees som helt avgjørende for å lykkes i arbeidsmarkedet uansett hvilken utdannelse man måtte ha.


Det at polakkene som har reist til Norge for å finne seg jobb har utdannelse som er rettet inn mot bygg- og anleggsbransjen, mens spanjolene ofte har akademisk utdannelse eller bakgrunn fra serviceyrker, bidrar til forskjellene. Norsk anleggsbransje har hatt, og har til dels fortsatt, et stort behov for fagfolk.

       Mange har dessverre ikke en realistisk oppfatning av hva som venter dem i Norge. Mange tror de skal skaffe seg jobb fort og få høye lønninger. De tar heller ikke høyde for at boutgiftene i Norge er høye, sier Isabel illestrand til Aftenposten. Hun hjelper spanjolene med å oversette CV ‘er og annen praktisk informasjon hos Caritas.

Det har vært en stigende arbeidsledighetstendens i Norge siden i fjor høst. Spesielt gjelder dette i Oslo og det bidrar til å gjøre situasjonen enda dystrere for de utenlandske arbeidssøkende.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter