Spanjolene har nesten Europas dårligste engelsk-kunnskaper

Publisert

Blant 33 EU-stater kommer Spania på 25. plass hva språk-kunnskaper i Engelsk angår. Blant Spanias befolkning i aldersgruppen 25 og 64 år snakker 45.8% bare spansk.

Dette til tross for at turisme utgjør rundt 13% av landets økonomi og største gruppen turister er fra Storbritannia etterfulgt av andre land med engelsk som første fremmedspråk. Tallene viser at mens de i Hellas, Italia og Portugal har redusert antallet som bare snakker ett språk har spanjolene ikke vist noen nevneverdig forbedring siste ti årene.

Tallene som viser at spanjolene ligger på 25.plass er langt frem av EUs byrå for statistikk Eurostat. Spanjolenenes språkkunnskaper har vært mer eller mindre uendret siste 10 årene selv om man under finans-krisen så ett økende fokus på fremmedspråk i det mange måtte reise ut av landet for å søke jobb og bedriftene økte eksporten.

Spanjoler mellom 25 og 34 år har lagt dårligere engelsk-kunskaper enn f.eks. de i Hellas, Portugal og Italia.

Hvorfor er spanjolene så dårlige i språk?

Spanjolenes relativt lave inntekter er en av årsakene til at man investerer mindre i språk. Men Spania er ikke i noen unik situasjon økonomisk blant landene langs Middelhavet. Landet har dog en av EUs største økonomier noe som gjør at mange i mindre grad ser ut av landet for muligheter. Historiske faktorer spiller også inn. Under Francos fascistdiktatur var Spania i stor grad isolert både økonomisk og sosialt. Spanjolene er også godt klar over at spansk er verdens mest voksende språk og 580 millioner har spansk som sitt morsmål globalt noe som gjør spansk til verdens fjerde brukte språk.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter