Spanias fremgang ikke for alle

Publisert

De siste to årene med vekst i spansk økonomi har ikke kommet alle til del. Det opplyser den katolske hjelpeorganisasjonen Cáritas. Økonomien har vært i kontinuerlig vekst siden 2013, men hele 5,4 millioner spanjoler står fremdeles uten jobb. Det tilsvarer over 23 prosent av den arbeidsdyktige befolkningen. Nær halvparten er langtidsledige.

Cáritas advarer mot fattigdom i befolkningen og påpeker at hele 760.000 husstander i Spania lever uten noen form for inntekt. Organisasjonen som er underlagt Den katolske kirke er den største hjelpeorganisasjonen i Spania. En del av arbeidet som gjøres foregår i hjelpeprogrammer som skal få folk tilbake i jobb.

I 2014 skal organisasjonen blant annet ha bidratt til at over 13.600 kvinner kom i arbeid. Til sammen ble det brukt 40,6 millioner euro på forskjellige tiltak, penger som kommer fra private donasjoner, EU og den spanske stat.

 

Spansk økonomi:

Tall fra første kvartal i år viste en økning i Spanias bruttonasjonalprodukt på 0,9 prosent, to desimaler mer enn i forrige kvartal. Økonomien har vært i vekst siden andre halvdel av 2013. I år er veksten beregnet til rundt tre prosent. Et sted mellom 23 og 24 prosent av landets yrkesaktive står uten jobb.

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter