Spanias befolkning blir eldre

0
477
jubilados_0.jpg

Nasjonalt institutt for statistikk, INE, har beregnet at Spanias befolkning vil vokse med 2,1 millioner til 48 millioner innbyggere i perioden frem til 2049. I samme tidsrom vil andelen av befolkningen som er over 64 år dobles og utgjøre 31,9 % av det totale innbyggertallet, ifølge prognoser fra samme institusjon.   

Nasjonalt institutt for statistikk, INE, har beregnet at Spanias befolkning vil vokse med 2,1 millioner til 48 millioner innbyggere i perioden frem til 2049. I samme tidsrom vil andelen av befolkningen som er over 64 år dobles og utgjøre 31,9 % av det totale innbyggertallet, ifølge prognoser fra samme institusjon.   

For hver tiende spanjol som er i arbeidsfør alder, vil det være ni spanjoler som enten er yngre en 15 år eller eldre enn 64 år i 2049. Dermed prosentandelen for de som ikke kan bidra i arbeidslivet øke fra dagens 47,8 % til hele 89,6 % om 40 år. Dette er en av hovedårsakene til at Zapateroregjeringen planlegger en omfattende reform av arbeidsloven.