Spanias befolkning blir eldre

Publisert

Nasjonalt institutt for statistikk, INE, har beregnet at Spanias befolkning vil vokse med 2,1 millioner til 48 millioner innbyggere i perioden frem til 2049. I samme tidsrom vil andelen av befolkningen som er over 64 år dobles og utgjøre 31,9 % av det totale innbyggertallet, ifølge prognoser fra samme institusjon.   

Nasjonalt institutt for statistikk, INE, har beregnet at Spanias befolkning vil vokse med 2,1 millioner til 48 millioner innbyggere i perioden frem til 2049. I samme tidsrom vil andelen av befolkningen som er over 64 år dobles og utgjøre 31,9 % av det totale innbyggertallet, ifølge prognoser fra samme institusjon.   

For hver tiende spanjol som er i arbeidsfør alder, vil det være ni spanjoler som enten er yngre en 15 år eller eldre enn 64 år i 2049. Dermed prosentandelen for de som ikke kan bidra i arbeidslivet øke fra dagens 47,8 % til hele 89,6 % om 40 år. Dette er en av hovedårsakene til at Zapateroregjeringen planlegger en omfattende reform av arbeidsloven.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter