8.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
16.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Spaniapensjonister rammes ikke av skatteforslag

Pensjonister bosatt i utlandet risikerer økt skatt fra og med 2010, hvis norske myndigheter får det som de vil. Det er regjeringen som har foreslått at norske pensjonister bør betale skatt uansett bosted. Frem til nå har pensjonen kun vært skattepliktig for de som har bostedsadresse i Norge. Forslaget, som innebærer en skattebyrde på 15 %, skal gjelde for både for statlige og private utbetalinger.

Pensjonister bosatt i utlandet risikerer økt skatt fra og med 2010, hvis norske myndigheter får det som de vil. Det er regjeringen som har foreslått at norske pensjonister bør betale skatt uansett bosted. Frem til nå har pensjonen kun vært skattepliktig for de som har bostedsadresse i Norge. Forslaget, som innebærer en skattebyrde på 15 %, skal gjelde for både for statlige og private utbetalinger.

Rolf Lothe, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen, sier at ordningen vil bety økt skatt for enkelte, men at den er vanlig i andre land som man bør kunne sammenligne seg med. Det nye lovverket vil imidlertid ikke ramme norske pensjonister bosatt i Spania, Thailand, Pakistan og noen andre land. Skatteavtalene med disse landene tilsier at skatten skal betales i bostedsstaten, og ikke i kildestaten.   

 

[the_ad_group id="8585"]
[the_ad_group id="25373"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="25369"]

Relaterte saker

- Advertisement -[the_ad_group id="8585"]