Spania vil opprette palestinsk stat

Spanias utenriksminister Miguel Ángel Moratinos sier at Spania vil bruke sitt halvår med EU-formannskapet til å etablere en palestinsk stat som skal eksistere fredelig side om side med Israel.

– Min idé og min drøm for 2010 er å arbeide for endelig å få i stand en palestinsk stat som kan leve i fred og sikkerhet med Israel, sa Moratinos til pressen i Brussel i desember.

Spanias utenriksminister Miguel Ángel Moratinos sier at Spania vil bruke sitt halvår med EU-formannskapet til å etablere en palestinsk stat som skal eksistere fredelig side om side med Israel.

– Min idé og min drøm for 2010 er å arbeide for endelig å få i stand en palestinsk stat som kan leve i fred og sikkerhet med Israel, sa Moratinos til pressen i Brussel i desember.

Opprettelsen av staten Israel i 1947 var det nyetablerte FNs første ”bragd”. I erklæringen den gangen het det seg at en palestinsk stat skulle opprettes i samme moment. Det løfte har imidlertid aldri FN innfridd. Isteden la de grunnlaget for en av de mest alvorlige og lengstlevende konflikter i verden etter andre verdenskrig.

Sverige, som hadde formannskapet i EU før Spania, klarte å få de 27 EU landene til å enes om en felles Midtøsten-strategi. Ingen har medlemsland imidlertid forpliktet seg til å godkjenne en eventuell ny palestinsk stat. Spania og Moratinos´ innstilling er klinkende klar.

– Vi støtter alle to-statsløsningen. Hvorfor må vi vente med en palestinsk stat? Israelerne har en stat, og vi ønsker at palestinerne får samme status, erklærte Spanias utenriksminister i forbindelse med overtagelsen av EU formannskapet tidligere i år.

Relaterte saker