21 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

Spania vil endre tidssone

Spanias regjering har igjen tatt til orde for å endre landets tidssone for å bedre spanjolenes døgnrytme. Det vil si én time tilbake. Forslaget aktualiseres av diskusjonen i EU om å avskaffe sommertiden.

Dersom Spanias regjering går videre med planene om å skifte tidssone, vil Norge og Spania ikke lenger ha samme tid på klokken. Reiser man frem og tilbake mellom de to landene, må klokken stilles en time tilbake når man kommer til Spania og en time frem når man kommer til Norge.

For spanjolene og andre som bor i Spania vil imidlertid endringen av tidssone kunne ha større betydning enn bare å stille klokken. Hvordan spanjolene innretter seg i hverdagen regnes nemlig for å være påvirket av at landet egentlig befinner seg i «feil» tidssone.

Geografisk sett tilhører Spania den vesteuropeiske sonen, også kjent som Greenwich Mean Time, sammen med blant annet Portugal og Storbritannia. Dette fordi mesteparten av den iberiske halvøy ligger på vest side av nullmeridianen, lengdegraden som danner utgangspunktet for beregningen av tidssonene og skillet mellom vesteuropeisk tid og sentraleuropeisk tid (Bare en brøkdel av Spanias landareal befinner seg på øst side av nullmeridianen, hovedsakelig Balearene og Catalonia).

Tidssonen i Spania ble imidlertid endret i 1942. Daværende diktator Francisco Franco ønsket å bli mer samkjørt med Nazi-Tyskland og fascistene i Italia. De to landene hadde i årene før krigen hjulpet ham til seier i Den spanske borgerkrigen (1936-1939). Tidssonen ble aldri endret tilbake.

 

Bedre utnyttelse av døgnet

Dersom Spania i dag går tilbake til gammel tid, er ideen at spanjolene vil få en riktigere klokke i forhold til solen og en bedre utnyttelse av døgnet. Forslaget har bred politisk støtte og har vært fremmet flere ganger, sist av forrige regjering i 2016. Forslaget ble da presentert som en del av regjeringens familie og likestillingspolitikk og hadde til hensikt å bedre døgnrytmen og organiseringen av hverdagen for spanjoler. Man ønsket at spanjolenes arbeidsdag skulle være slutt klokken seks på ettermiddagen og ikke åtte og ni på kvelden som er vanlig i dag. Med en tidsendring ville også den lange lunsjen og siestaen midt på dagen måtte forsvinne.

 

EU vil bli kvitt sommertiden

Forslaget om endring av tidssone aktualiseres av debatten om sommertid i EU. En helt ny EU-undersøkelse, gjennomført online blant 500 millioner EU-borgere i juli og august i år, viser at de fleste ønsker å bli kvitt sommertiden. Hele 84 prosent av de spurte skal ha svart at de ikke lenger ønsker «dagslyssparingstiden» (Daylight saving time), men helst vil slippe å stille klokken to ganger i året.

Etter undersøkelsen skal både lederen av EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker og Tysklands forbundskansler Angela Merkel ha tatt til orde for å fjerne sommertiden. Forsalget har allerede fått støtte hos flere av EUs medlemsland.

Hvorfor sommertid?

Ordningen med sommertid og vintertid ble første gang tatt i bruk av Tyskland og dens allierte under Første verdenskrig. Hensikten var å bedre utnyttelsen av dagslyset. Mer enn 70 nasjoner har innført ordningen, inkludert Norge og Spania.

Den spanske avisen El Mundo viser til at Spania i en periode frem til 1970-tallet skal ha sluttet med sommertid, men gjeninnført den i 1974. Årsaken til gjeninnførselen skal ha vært et ønske om redusere landets energiforbruk under oljekrisen.

Fordeler og ulemper knyttet til sommertiden har alltid vært et tema for diskusjon. I følge ekspertuttalelser i El Mundo har man fra vitenskapelig hold aldri nådd en endelig konklusjon. Argumentet med å spare energi var kanskje gyldig i en tid der folks døgnrytme og arbeidsdag i større grad var avhengig av solen. I dag er det imidlertid mer usikkert om sommertiden har noen hensikt, heter de i uttalelsen. Sommertiden i 2018 startet søndag 25. mars. Klokken 03:00 natt til søndag 28. oktober skal klokken stilles tilbake igjen.

Les mer om hvorfor Spania er i feil tidssone: Statsministeren vil endre tidssone

 

Relaterte saker

- Advertisement -