Spania tilkjent sølv- og gullskatt

Etter en toårig rettstvist har en amerikansk domsstol tilkjent Spania 17 tonn tung sølv- og gullskatt som ble hentet opp fra et gammelt spansk skip av det børsnoterte amerikanske selskapet Odyssey Marine Exploration i mars 2007. Skatten er taksert til et sted mellom 250 – 300 millioner euro.

Etter en toårig rettstvist har en amerikansk domsstol tilkjent Spania 17 tonn tung sølv- og gullskatt som ble hentet opp fra et gammelt spansk skip av det børsnoterte amerikanske selskapet Odyssey Marine Exploration i mars 2007. Skatten er taksert til et sted mellom 250 – 300 millioner euro.

De amerikanske skattejegerne har hele tiden hevdet at skatten stammer fra et skipsvrak, med kodenavn ”Black Swan”, beliggende i internasjonalt farvann. Spanske myndigheter fikk imidlertid tidlig mistanke om at skatten har sin opprinnelse i den spanske fregatten Nuestra Senora de las Mercedes, som ble senket av den britiske marinen utenfor kysten av Portugal i 1804.

I 2007 erklærte Spania de amerikanske skattejegerne for å være moderne pirater, i den forbindelse ble båter fra den spanske marinen sendt ut for å kontrollere amerikanernes virksomhet. Diverse utstyr og dokumenter ble beslaglagt, men Odyssey Marine Exploration hadde før den tid lykkes i å smugle ut den kostbare skatten.

Spanske myndigheter tok umiddelbart kontakt med det amerikanske rettsapparatet for å få skatten tilbake. Spania argumenterte for at skipsvraket e reid av den spanske stat, og at det derfor ikke skal utnyttes kommersielt av utenforstående. I slutten av mai gav en amerikansk domstol spanjolene medhold. En talsmann for Odyssey Marine Exploration, sier at selskapet kommer til å anke saken videre til en høyere rettsinstans.  

 

Relaterte saker