Spania tilbake til «politistaten»

Publisert

Nye kontroversielle lover som sterkt innskrenker folks frihet i Spania er vedtatt i Kongressen i Madrid. Torsdag 26. mars brukte regjeringspartiet Partido Popular sitt absolutte flertall til å trumfe igjennom den nye straffeloven og den nye loven om borgersikkerhet. Lovene som betegnes som kneblende for ytringsfriheten gir politiet frie tøyler til å gripe inn overfor demonstranter, bryte opp forsamlinger på offentlig sted, anholde og kroppsvisitere folk på åpen gate uten at straffbare forhold er begått. Opposisjonspartiet PSOE mener regjeringen er i ferd med å gjøre straff til et politisk virkemiddel og at demokratiet føres i retning «politistaten». Partiet mener lovendringene er grunnlovsstridige og har varslet at de tar saken videre til den spanske forfatningsdomstolen. De nye lovene trer i kraft 1. juli i år.

Den nye ordensloven (Ley de seguridad ciudadana) som regjeringspartiet Partido Popular nå vil innføre i Spania er svært omstridt. En spørreundersøkelse som ble gjennomført da forslagene ble presentert i Kongressen i fjor viste at over 80 prosent av spanjolene var imot loven. Lovforslaget er også tidligere blitt kritisert av Amnesty International som mener ytringsfriheten innskrenkes og at folk skremmes fra å protestere mot myndighetene gjennom bruk av politi, arrestasjoner og høye bøter. Opposisjonspartier i Kongressen har fra dag én motarbeidet reformene, men har så langt kommet til kort i møte med Partido Populars absolutte flertall i nasjonalforsamlingen.

Samtidig med at lovendringene ble vedtatt torsdag 26. mars varslet PSOEs partileder Pedro Sánchez at partiet vil prøve saken hos den spanske forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional). Partiet er også imot endringen i straffeloven som i følge dem i realiteten er en skjult innføring av livsvarig fengsel.

Les også: Vil innføre livsvarig fengsel

 

Skyhøye bøter

Bruken av avskrekkende høye bøter regnes som et av flere kontroversielle virkemidler PP og regjeringen Rajoy nå ønsker å innføre. I følge PSOE er de nye satsene ute av proporsjoner og strider med regler i landets grunnlov om samsvar mellom lovbrudd og straff.

Bøtene for grove overtredelser vil etter den ny loven ligge på mellom 30.001 euro og 600.000 euro (ca. 260.000 til over 5 millioner kroner), «vanlige» overtredelser på 601 til 30.000 euro og mindre overtredelser fra 100 til 600 euro. Bøter som tidligere bare kunne ilegges ved dom, skal etter den nye loven kunne utstedes administrativ hos politi og påtalemyndigheter. Rettslige innsigelse mot bøtene vil i tillegg koste den bøtelagte gebyrer som varierer i forhold til botens størrelse.

 

Liste over bøter og andre endringer i den nye loven om borgersikkerhet:

-Fotografere eller filme politiet – 601 til 30.000 euro i bøter.

-Trosse myndighetene gjennom (fredelige) forsamlinger – 601 til 30.000 euro.

-Okkupere kontorbygg som banker og finansinstitusjoner – 601 til 30.000 euro.

-Protestere og arrangere demonstrasjoner uten å ha søkt om tillatelse – 601 til 30.000 euro

-Uformelle møter og forsamlinger på offentlig sted – 100 til 600 euro.

-Hindring av husutkastelser – 601 til 30.000 euro.

-Oppholde seg i okkuperte bygninger (inkludert hus okkupert av familier som er kastet ut) – 100 til 600 euro.

-Politiet gis rett til å føre personregistre og svartliste demonstranter, grupper og organisasjoner.

-Møter og forsamlinger foran Kongressen i Madrid – 601 til 30.000 euro.

-Ved rettslige innsigelser mot bøter må den bøtelagte betale gebyrer som varierer med botens størrelse.

-Politiet gis rett til å foreta tilfeldige kontroller med krav om identifisering, samt at det åpnes for å føre registre over immigranter og minoriteter ordnet etter etnisk opprinnelse.

-Politiet gis frie tøyler til å gripe inn overfor demonstranter, bryte opp forsamlinger på offentlig sted, anholde og kroppsvisitere folk på åpen gate uten at straffbare forhold er begått.

-Offentlige steder som anses som «viktig infrastruktur» vil kunne klassifiseres som forbudt område for møter og forsamlinger der aktiviteten påvirker stedets funksjonalitet.

(Kilde: Revolution News)

Reformen av straffeloven og loven om borgersikkerhet skal etter planen tre i kraft 1. juli 2015, sammen med den nye loven mot terror (Strengere lover mot terror).

 

Les også:

PP vedtar omstridt sikkerhetslov

Mener Spania bryter EU-retten

Private vektere blir «light-politi»

Ytringsfriheten truet i Spania

PPs nye «ordenslov» i strid med grunnloven

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter