Spania slår ned på mobilbruk i skolen

Publisert

Spania slår hardt ned på mobilbruk i skolen. Man innfører totalforbud eller streng regulering. Mange både lærere og foreldre mener telefoner er unødvendig for barn og ungdom så lenge man er på skolen.

Over hele Spania har WhatsApp-grupper surret av foreldre som debatterer et av de mest splittende temaene i landet: nei, ikke kontroversiell spansk rikspolitikk, men hvorvidt skolene bør forby mobiltelefoner.

En av de største gruppechattene startet i Barcelona, og fikk raskt over tusen medlemmer, og stilte spørsmålet om hvorvidt mobiltelefoner burde være tillatt i skolen.

Gruppens grunnlegger og mor til tre barn i skolepliktig alder, Elisabet Garcia Permanyer, sa til lokale medier at hun ikke ønsket å gi etter for det sosiale presset om at når elevene begynner på ungdomsskolen, skal de få lov til å ha sin egen mobiltelefon.

Gruppechatten, som nå omfatter rundt 10 000 foreldre fra ulike bydeler over hele byen, brukes til å dele informasjon og eventuelle spørsmål om mobilbruk.

Den har også blitt brukt til å sette i gang initiativer: Det første er et dokument som foreldre kan signere, der de forplikter seg til ikke å kjøpe mobiltelefon til barna sine før de er 16 år.

Ifølge UNESCOs siste rapport om global utdanningsovervåking har ett av fire land vedtatt lover som forbyr mobilbruk i klasserommet. Dette er et hett tema i Europa for tiden, men det er ikke lett å bli enige om.

I Spania har de ulike selvstyrte regionene ulike tilnærminger. Noen velger å innføre et fullstendig forbud mot mobilbruk i skolen, mens andre har en mer lempelig tilnærming.

Et totalforbud: Det eneste alternativet

Den mer lempelige tilnærmingen ser ikke ut til å fungere særlig godt.

I år har mange spanske skoler innført strengere regler for bruk av smarttelefoner i skoletiden, og i forrige uke opplyste utdanningsmyndighetene i Catalonia at 53 % av skolene i regionen er i ferd med å innføre strengere regler.

Andre regioner i Spania som har besluttet å delvis forby smarttelefoner, er Castilla-La Mancha, Galicia og Madrid-regionen.

Tomeu Bauzá Gayá, en 16 år gammel elev ved en ungdomsskole i Palma de Mallorca, forteller at elevene i år ikke har lov til å ta med seg mobilene sine på skolen, og hvis de gjør det, må de legges i en boks til slutten av dagen.

Han sier til Euronews at det er første året slike regler er innført. Hovedbegrunnelsen er å forhindre at elevene tar bilder av hverandre eller av lærerne, at telefonene ringer, piper eller summer i timene, og at elevene bruker smarttelefonene sine til å jukse på eksamen.

“Elevene fulgte rett og slett ikke reglene”, sier Tomeu, som legger til at “det er synd, siden noen lærere var avhengige av mobile enheter i timene”.

Skolen til Tomeu har et utvalg datamaskiner som kan reserveres og lånes ut til lærerne i undervisningstiden, men det er rett og slett ikke nok til å møte de digitale kravene i dagens samfunn.

Det å ikke følge reglene når man har fått en viss grad av autonomi, har ført til at myndigheter og lokale skolestyrer har iverksatt ekstreme tiltak.

Det ser ikke ut til å være noen entydig vitenskapelig enighet om hvilke effekter mobilbruk kan ha på ungdom, men noe tyder på at det fører til dårligere karakterer, og at det å begrense bruken av smarttelefoner på skolen kan redusere mobbing.

“Mobiltelefoner er ikke nødvendige i klasserommet

Toni Socies, som har undervist i latin i fem år på ungdomsskoler over hele Barcelona, hevder at det “ikke er behov for mobiltelefoner på skolen”.

På hans skole er det også første året med totalforbud mot mobiltelefoner, noe han mener har gjort undervisningen “fantastisk”.

Toni innrømmer selv at han avstår fra å bruke teknologi, dels fordi han underviser i et så klassisk fag som kan læres med “penn, papir og ordbok”, og dels fordi han er redd for at elevene “mister grunnleggende ferdigheter”, som å lese og skrive.

Selv om han utnytter det faktum at utdanningsdepartementet på skolen hans, og i regionen Catalonia generelt, sørger for at alle elever har sin egen bærbare datamaskin, og lar dem bruke den til forskning i faget klassisk kultur.

De bærbare datamaskinene begynte også å forstyrre elevene, men nå oppbevares de i et skap når de ikke anses som nødvendige. På spørsmål om skoler som ikke har råd til å gi alle elever en bærbar PC, svarer han at “enten bør alle elever ha en, eller så bør ingen ha det”, ettersom han mener at de “ikke er nødvendige for læring i mange fag”.

Mindre teknologi, mer likestilling

Den latinamerikanske lærerens mening ser ut til å sammenfalle med konklusjonen i UNESCO-rapporten, som hevder at ressursene som bevilges til teknologi, bør brukes på klasserom, lærere og lærebøker for alle barn i lav- og lavere mellominntektsland som mangler tilgang til disse ressursene, slik at også de kan oppnå universell videregående skolegang og et minimum av læringskompetanse.

I tillegg advarer byrået om at fordelene ved teknologi i utdanningen ikke er jevnt fordelt, og at vanskeligstilte barn som regel ikke får muligheten til å dra nytte av den.

Det er ikke bare Spania som slår ned på mobilbruk. Andre europeiske land har gjort det samme. Frankrike, Italia, Portugal, Finland og Nederland har alle innført lignende forbud, eller planlegger å gjøre det i fremtiden.

Sverige, som havnet på niendeplass i PIRLS-rapporten om leseforståelse (Spania og Katalonia kom svært dårlig ut), har bremset planen om å digitalisere klasserommene innen 2023.

I Storbritannia vil nye retningslinjer fra utdanningsdepartementet hjelpe rektorer med å forby mobilbruk i løpet av skoledagen, også i friminuttene, for å få bukt med forstyrrende atferd og nettmobbing og samtidig øke oppmerksomheten i timene.

Veiledningen er et ledd i regjeringens videre arbeid for å heve standarden i skolen ved å øke elevenes konsentrasjon og redusere distraksjoner.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter