Spania ønsker å blokkere nettsider

Publisert

Statsminister Mariano Rajoy og hans parti PP innfører nå en lov, kalt Sinde-loven, som gir myndighetene muligheter for å blokkere nettsider. Den nye loven blir beskrevet som et nødvendig steg for å komme på linje med internasjonalt lovverk som omhandler fildeling og ulovlig nedlasting. Loven er til forveksling lik den såkalte SOPA-loven i USA, som ennå ikke er vedtatt.

Dersom den spanske eller internasjonale plate-, spill- eller programvarebransjen har noe å utsette på en nettside, kan de nå be myndighetene om å blokkere eller stenge siden innen ti dager.

Statsminister Mariano Rajoy og hans parti PP innfører nå en lov, kalt Sinde-loven, som gir myndighetene muligheter for å blokkere nettsider. Den nye loven blir beskrevet som et nødvendig steg for å komme på linje med internasjonalt lovverk som omhandler fildeling og ulovlig nedlasting. Loven er til forveksling lik den såkalte SOPA-loven i USA, som ennå ikke er vedtatt.

Dersom den spanske eller internasjonale plate-, spill- eller programvarebransjen har noe å utsette på en nettside, kan de nå be myndighetene om å blokkere eller stenge siden innen ti dager.
En fersk rapport viser nemlig at 97,8 prosent av musikken i Spania er lastet ned ulovlig. 77 prosent av filmene blir lastet ned og 60,7 prosent av alle videospill.
Den nye loven blir ønsket velkommen av musikkbransjen, men har også blitt kritisert av nettbrukere. 

Rajoys høyre hånd, Soraya Saenz de Santamaria, har uttalt at målet med den nye loven er å beskytte opphavsretten, støtte den musikk- og filmindustrien, eiere, utviklere og kunstnere mot ulovlige nedlastingssider.

Forholdsvis liberal politikk
Tidligere har Spania, i rettslig sammenheng, hatt en forholdsvis liberal politikk på fildelingsområde og det er ikke lenger enn et par uker siden at systemutvikleren Pablo Soto ble frikjent for å ha laget fildelingsverktøyet Omemo, som gjør det mulig å laste opp og ned anonymt. I fjor fastslo en spansk rett at det ikke var anledning til å blokkere nettstedet elrincondejesus. com. Nettstedet regnes som Spanias svar på The Pirate Bay.
EU-domstolen har vært skeptisk til slike lovendringer som gir muligheter for blokkering av nettsteder. I november i fjor kunngjorde EU-domstolen at det strider mot EUs regelverk å blokkere, filtrere og IP-registrere. Om EU-domstolen vil foreta seg noe etter Spanias lovendring er usikkert, men det er allerede klart at Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark har streng lovgivning, selv om det tydeligvis strider mot EUs oppfatning. Spania følger med andre ord bare etter andre EU-land i denne saken.
SOPA-loven som er på trappene i USA er også omstridt, men det forventes at den vil bli vedtatt i løpet av året. Motstanderne mener at loven er å betrakte som sensur og at den strider mot den grunnleggende ytringsfriheten.
Utdannings- og kulturminister, Josè Ignacio Wert, har uttalt at regjeringen er ute etter de som driver ulovlig videreformidling i stedet for forbrukerne. 
Spanias Sinde-lov har fått navn etter den tidligere spanske kulturministeren og initiativtaker, Àngeles Gonzàlez-Sinde.

Truet med hevn
Den spanske avisa El Pais mener å ha avslørt at amerikanske myndigheter har lagt et betydelig press på Spania for å få landet til å innføre hardere lovgivning for å beskytte opphavsretten på nettet. Dokumenter avisa har fått tilgang til viser at USA truet Spania md hevnaksjoner dersom de ikke innførte nye og mye tøffere piratlover. The Guardian har også omtalt et brev som er sendt fra den amerikanske ambassadøren, Alan Solomont til den avgåtte statsminister Jose Luis Rodrigues Zapataero og kulturminister Angeles Gonzales-Sinde. I brevet fastslås det at USA er svært beymret for at Spania bruker for lang tid på å få vedtatt en ny lov.
Truselene fra USAs side overfor Spania gikk på at landet ville bli inkludert i en liste over land med den svakeste beskyttelsen av digital opphavsrett, noe som igjen ville bety at det blir restriksjoner mellom de to landene.

Gir arbeidsplasser
Den nye loven mot fildeling vil gi 200 arbeidsplasser i Alicante.
Det skal opprettes et byrå i Alicante for å overvåke at loven opprettholdes i forbindelse med den nye Sinde-loven. Byrået vil ha oppstart om ca. seks måneder, melder direktør i byrået Oficina de Armonizaciòn del Mercado Interior (Oami), Antonio Campesinos.
Dette vil bli den andre institusjonen i Europa som skal overvåke piratkopiering på nettet.
De regner med å komme til å ansette rundt 200 personer på det nye byrået som skal få bukt med piratkopiering på nett. 
 

Av: Jon Henriksen

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter