Spania nest størst på solenergi

Publisert

Spania har i løpet av få år gått fra å være tilbakestående til å bli et foregangsland for fornybar energi. Dette mye takket være Zapateroregjeringens satsning på å utvikle nye energikilder og innføring av omfattende subsidieringsordninger.

Spania har i løpet av få år gått fra å være tilbakestående til å bli et foregangsland for fornybar energi. Dette mye takket være Zapateroregjeringens satsning på å utvikle nye energikilder og innføring av omfattende subsidieringsordninger.

På grunn av sin geografiske og klimatiske situasjon, er Spania et av de mest privilegerte landene i verden for å utvikle fornybare energikilder som allerede finnes i naturen. Forholdene ligger vel til rette for å produsere strøm- og oppvarmingskilder som ikke er basert på fossilt brennstoff som olje kull og gass.

Solenergi utmerker seg som den mest utbredte alternative energikilden blant den menige spanjol. Årsaken til det er at alle og enhver ved hjelp av enkle grep kan produsere sin egen energi ved å installere et solcelleanlegg.

Miljøgevinsten ved at flere og flere satser på å utnytte solens energi er udiskutabel. Først og fremst i form av reduserte CO2 utslipp. Stadig stigende oljepriser og en stadig mer forurenset klode, gjør at stadig flere ser seg om etter alternative og fornybare energikilder.  

Nye byggeforskrifter
Etter en revisjon av spanske byggeforskrifter -el Código Técnico de la Edificación (CTE) – i 2006, ble det innført en ny lov om at det i alle nybygg og i alle bygninger som er gjenstand for omfattende renoveringsarbeider, skal installeres solenergianlegg, for å sikre en viss produksjon av fornybart varmtvann.

Det er beregnet at denne lovendringen på sikt skal sikre rundt 70 % av Valenciaregionens varmtvannsbehov. Den regionale regjeringen i Valencia har dessuten innført gunstige subsidieringsordninger for de med eiendommer som ikke går inn under de nye byggeforskriftsreglene.

Det finnes flere løsninger for alternative energikilder i privatboliger. Det kan variere fra de enkleste varmtvannsinstallasjoner til mer avanserte systemer som kombinerer produksjon av varmtvann, kald luft, varm luft og bassengoppvarming. Det er også mulig å koble vaskemaskiner og oppvaskmaskiner til solcelleanlegget, slik at varmvannsbehovet til husholdningen i praksis reduseres til null.

Såkalt fotovoltaisk kraftproduksjon er et mer omfattende og kostbart alternativ til ren varmvannsproduksjon. Fotovoltaiske systemer omdanner solstråler til elektrisk kraft. Det vil si at man disponerer sitte eget lille kraftverk. Overskuddet fra produksjonen kan selges videre til offisielle energileverandører.  

Gunstige subsidieringsordninger
Spania har tradisjonelt hatt billig strøm i forhold til resten av Europa med priser helt ned i 0,11 euro per kilowattime. I andre land har prisene vært helt oppe i 0,30 euro per kilowattime.  Etter at EU bestemte at medlemslandene skulle begynne å utligne sine strømpriser i 2007, har det blitt enda gunstigere å installere fotovoltaiske systemer på den iberiske halvøy.

En lovendring fra 2008 åpner for at privatpersoner kan videreselge overskuddskraft. Ifølge Zapateroregjeringens subsidieringsordninger er de offisielle energileverandørene pålagt å kjøpe kraft fra private fotovoltaiske installasjoner til en pris av 0, 34 euro per kilowatt, tre ganger så mye som dagens pris, i en periode på 25 år.

Det betyr at et fotovoltaisk anlegg i en privatbolig under normale omstendigheter betaler seg selv på mindre enn ti år. Slike anlegg har en beregnet levetid på 25 år. Det betyr at man i de siste 15 årene kan velge om man bare vil produsere kraft til seg selv, eller om man vil fortsette å selge overskuddet som en ekstrainntekt.

Å satse på fotovoltaiske systemer i Spania er dermed en sikker investering for fremtiden. Inntekter er man garantert fra regjeringens subsidieringsordninger, mens solen sørger for ubegrenset tilgang til en evigvarende energikilde.

For få år tilbake var solcelleinstallasjoner et sjeldent syn på den iberiske halvøy. I dag har denne tendensen snudd fullstendig. Takene på store lagerbygg og varehus har blitt populære utleieobjekter, som sikrer fremtidige inntekter for både utleier og leietager.

Markedet har løsnet  
Firmaet The Sunenergy Group, med avdelinger i Altea, Denia og Gandia, leverer alle typer solenergisystemer fra de enkleste varmvannssystemer til komplette fotovoltaiske anlegg.. Daglig leder, Paul Broggel, forteller til Spaniaposten at markedet nå endelig har løsnet.

– Det er stadig flere som vil ha solcelleanlegg, både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. Selv om det fortsatt er økonomisk lavkonjunktur i Spania er det mange som forstår at dette er en måte å spare på fordi de får redusert utgiftene og kan videreselge energi. Dessuten har subsidieringsordningene helt klart bidratt til å få fart på salget. I Tyskland og Holland er det fullt av solcelleanlegg, men begrenset med sol. Så dette er definitivt fremtiden i solfylte Spania.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter