Spania ledende på fornybar energi

Publisert

Spanias energisystem har tradisjonelt vært forbundet med import, og rundt 80 % av energien som blir konsumert, kjøpes fra utlandet. Siden 2004 har imidlertid Zapateroregjeringen satset hardt på å utvikle fornybare energikilder. Og Spania har nå blitt et foregangsland innen EU på dette prestisjetunge området.

 

 

Spanias energisystem har tradisjonelt vært forbundet med import, og rundt 80 % av energien som blir konsumert, kjøpes fra utlandet. Siden 2004 har imidlertid Zapateroregjeringen satset hardt på å utvikle fornybare energikilder. Og Spania har nå blitt et foregangsland innen EU på dette prestisjetunge området.

 

 

Utviklingen av fornybare energikilder har vært støttet av flere kilder gjennom de siste 25 årene. I slutten av 1999 vedtok Spania en plan for fornybar energi, Plan de Energias Renovables – PER, for perioden 2000 – 2010. Kostnadene skal i all hovedsak dekkes av offentlig støtte, hvorav 73 % skal komme fra forskjellige EU-programmer.

Ifølge Plan de Energias Renovables, som ble revidert i 2005, skal 12,1 % av Spanias energikonsum dekkes av fornybare energikilder innen 2010. Et tall som både oppfyller Kyoto-protokollen og de nyeste EU direktivene. I 2007 ble ca 6,5 % av det spanske energiforbruket forsynt av fornybar energi.

Sol-, vind-, og biomasseenergi har blitt Zapateroregjeringens prioritet, i det som blir regnet som et av de mest ambisiøse fornybar – energi – prosjektene i verden i dag.  

Satsningsområdene
Det er særlig vindkraften som fører an i “energirevolusjonen”. Spania er verdens nest største marked for vindkraft etter Tyskland, og er, sammen med Danmark, verdens største produsent av vindmøller. Regjeringens mål er at landets totale vindmøllepark skal kunne produsere minst 13.000 MW i året innen 2011, mens enkelte regionale kilder forespeiler at så mye som 30.000 MW kan være realistisk.

Det spanske solcelleenergimarkedet er delt i to. Energi separert fra kraftgenererende ledningsnett, og energi som er forbundet med ledningsnettet. Det er størst vekst i den sistnevnte delen. Til tross for at Spania er velsignet med mye sol, og at landet er verdens største produsent av PV solcellepaneler, har solenergimarkedet foreløpig ikke nådd de samme høydene som vindenergimarkedet.

Den tredje av de viktigste fornybare energikildene er biomasse. Det antas at Spania har Europas tredje største biomasseressurser, men at bare en knapp fjerdedel blir utnyttet i dag. Det investeres nå årlig rundt 13 millioner euro i denne sektoren.

Det nasjonale spanske instituttet for energi estimerer at det i 2010 vil bli produsert energi tilsvarende 6 millioner tonn olje fra ulike biomassekilder i Spania.

Mindre kjernekraft
I tråd med at Spania utvikler nye og alternative energikilder, arbeider regjeringen gradvis med å avvikle kull- og kjernekraftproduksjonen. Dessuten innføres stadig nye subsidie ordninger for å oppmuntre folket og industrien til å velge moderne og mer miljøvennlig energikilder. I tillegg kommer et stadig strengere lovverk som favoriserer fornybar energi.

I et intervju med Financial Times uttalte nylig statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero at hans regjering satser alt på å utvikle landets fornybare energikilder. Samtidig sa han at det ikke vil bli bygget flere atomkraftverk, på grunn av for høy risiko, høye kostnader, og mangel på vannressurser til å kjøle reaktorene.

Avslutningsvis benyttet Zapatero sjansen til å bemerke at regjeringen også har ambisjoner om å bli blant de beste i klassen når det kommer til offentlig transport. En selvsikker statsminister understreket at Spania i 2010 vil ha Europas største og mest omfattende jernbanenett for høyhastighetstog.    

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter