Spania kjemper 17 parallelle slag mot viruset

Publisert

Spania regioner organiserer hver for seg kampen mot viruset internt. Regionene seg i mellom overfører hverken pasienter eller personale seg i mellom til tross for store forskjeller innad i Spania på antall smittede.

Sykehusenes ledelser sier til El Pais at problemet ikke er at de ikke vil. Problemet er at de ikke kan.

Til nå har det vært ingen samtaler på høyt nivå mellom regionale myndigheter i Spanias 17 regioner. Og det foreligger ingen direktiver fra statlig nivå om hvordan regionene kan avlaste hverandre og samarbeide effektivt.

Spania er organisert i 17 regioner som igjen er delt opp i provinser. Regionene kan ha forskjellige lov og praksis. Og det spanske helsevesenet er underlagt hver regionen ikke staten.

Det er i dag stor forskjell innad i Spania hva antall smittede angår. Det har vært mangedobbelt så mange tilfeller i Madrid-regionen sammenliknet med Malaga og Alicante-provinsen.

Den spanske modellen som gir større selvstyre for regionene og mindre sentralstyring viser sine svakheter i en krisesituasjon som den provosert frem av Corona-viruset.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter