Spania innfører strengere trafikkregler

Publisert

Loven har allerede blitt offentliggjort i regjeringens offisielle rundskriv, BOE, og den nye trafikkloven vil tre i kraft den 9. mai.

Med denne loven innfører den spanske regjeringen flere nye og strengere trafikkregler. De viktigste endringene som gjelder fra den 9. mai er som følger:

– Dersom politiet ved å utføre en spytt –test oppdager bruk av narkotiske stoffer vil man automatisk bli bøtelagt med € 1000.

– Boten for overskridelser av den tillatte grensen for alkohol i blodet vil nå være € 500, med mindre det er snakk om gjentakelseforbrytelse (to ganger i året) eller man overstiger den tillatte promillegrensen med 100 prosent. I så fall vil boten komme på € 1000.

– Radardetektorer blir forbudt, både de som avgir og de som fanger signaler. Bruk av slike radarer vil fra 9.mai bli bøtelagt € 200 og man vil i tillegg miste 3 poeng på førerkortet.

– Sykkelhjelm blir gjort obligatorisk for alle barn under 16 år. Dette påbudet gjelder på alle veier og inkluderer også i parker.

– Biler kan bli avskiltet dersom den frakter barn uten å respektere påbud om barnesete.

– Biler kan nå i enkelte tilfeller bli bøtelagt uten å ha blitt stoppet av politiet, dette dersom politibetjentene utfører andre kontrolloppgaver. 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter