Spania holdes utenfor toppmøte

Spania er ikke invitert til det økonomiske toppmøtet i USA den 15. november. Amerikanske myndigheter har besluttet at møtet skal holdes innenfor den såkalte G20-gruppen, som består av G8 landene, samt en del andre betydelige økonomiske stormakter som for eksempel Brasil, Mexico og Indonesia.

Spania er ikke invitert til det økonomiske toppmøtet i USA den 15. november. Amerikanske myndigheter har besluttet at møtet skal holdes innenfor den såkalte G20-gruppen, som består av G8 landene, samt en del andre betydelige økonomiske stormakter som for eksempel Brasil, Mexico og Indonesia.

Til tross for at den spanske økonomien regnes som verdens 8. største, er altså ikke den spanske regjeringen invitert til å delta på møtet, som skal omhandle den internasjonale økonomiske krisen. En talsmann for spanske myndigheter sier at det oppleves som svært skuffende å bli utelatt, men at slaget ikke ansees som tapt av den grunn.    

 

Relaterte saker