Spania: Guardia Civil remilitariseres

Publisert

I et nytt utkast til deler av lovverket som regulerer militæret blir nå formuleringer endret slik at enheten igjen komme under direkte militære kontroll. Da loven sist ble endret i 2007 ble det gjort klart at den ikke skulle gjelde for Guardia Civil, kun for militære. I det nye utkastet blir igjen politienheten langt under militær kontroll. Om nye loven vedtas vil ansatte i enheten vil bli omfattet av samme strafferett som militæret.

I et nytt utkast til deler av lovverket som regulerer militæret blir nå formuleringer endret slik at enheten igjen komme under direkte militære kontroll. Da loven sist ble endret i 2007 ble det gjort klart at den ikke skulle gjelde for Guardia Civil, kun for militære. I det nye utkastet blir igjen politienheten langt under militær kontroll. Om nye loven vedtas vil ansatte i enheten vil bli omfattet av samme strafferett som militæret. Dette betyr at man for brudd på hva loven beskriver som "disiplinære forhold, hierarkiske forhold, enhet, intern undergraving og virke av elementære oppgaver i en militær organisasjon og handlinger som ikke er i tråd med ordinær politivirksomhet" vil bli straffet etter militær lov.

Tilbake til fortiden
Guardia Civil ble i sin tid opprettet under Franco Diktaturet, og var i stor grad en viktig om ikke viktigste del av apparaturet som undertrykte befolkningen og opposisjonelle. Et utall overgrep mot sivile ble utført av Guardia Civil under Franco diktaturet. Dikteren García Lorca, som selv ble drept, skrev flere dikt om brutaliteten til Guardia Civil og disse har også bidratt til å minne befolkningen om dette. Demilitariseringen av Guardia Civil var av mange sett som et av mange skritt for å bringe Spania tilbake til en ordinær sivilstat.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter